دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۱۵

کیماسی :

اجرای لوله گذاری دفع آب های سطحی آرامستان 37 هکتاری بهشت کوثر

کیماسی ، مدیرعامل سازمان عمران شهرداری قزوین: از عملیات لوله گذاری دفع آب های سطحی آرامستان 37 هکتاری بهشت کوثر واقع در جاده فارسیان جنب امامزاده ظهیر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان عمران شهرداری قزوین؛ کیماسی گفت: این عملیات جهت دفع آب های سطحی محوطه ی  آرامستان بوده و بلوار دسترسی مجتمع در حال اجرا است.

لازم به ذکر است: به موازات خرید لوله توسط سازمان آرامستان ها و همکاری سازمان عمران در ادامه ی عملیات لوله گذاری و بتن ریزی در اطراف لوله ها در داخل بهشت کوثر، این سازمان در حال خاکبرداری و آماده سازی است.

پایان پیام

 

تصاویر مرتبط