دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین خبر داد؛

نصب 20 تابلوی معبر جدید در سطح شهر

داریوش قاسمی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین گفت: در آبان ماه سال جاری حدود 20 تابلوی پایه دار معابر در سطح شهر نصب شده است.

داریوش قاسمی مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قزوین گفت: در آبان ماه سال جاری حدود 20 تابلوی پایه دار معابر در سطح شهر نصب شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری قزوین، قاسمی مدیرعامل این سازمان بیان کرد: در آبان ماه سال جاری حدود 20 تابلوی معبر پایه‌دار در نقاط مختلف سطح شهر و نواحی منفصل شهری نصب شده است.  

وی ادامه داد: خیابان های حمزه، نقش ایران، خیابان فلسطین، نواب شمالی، بلوار نخبگان، چهارراه نظام وفا و بلوارشهید باهنر از جمله نقاطی هستند که با بررسی های لازم صورت گرفته در برخی از  کوچه های آن تابلوی پایه دار و دیواری معابر نصب شده است.

این مسئول با اشاره به این موضوع که تابلوی معابر نام برده در قالب ساخت و نصب جدید بوده است، گفت:در ناحیه منفصل شهری ناصرآباد نیز دوتابلوی جدید برای معابر بی نام ساخته و نصب شده است.

 

 

تصاویر مرتبط