دوشنبه ۱۴۰۰/۰۹/۰۸

حافظی:

پروژه طراحی مناسب سازی و مبلمان شهری ضلع شمال بلوار جمهوری اسلامی به پایان رسید

محمد اسماعیل حافظی، مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین، گفت: پروژه طراحی مناسب سازی و مبلمان شهری ضلع شمال بلوار جمهوری اسلامی حدفاصل بوستان شهید مطهری تا تقاطع راه آهن توسط سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین انجام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی گفت: نظر به درخواست شهرداری منطقه یک درخصوص طراحی پیاده روی مجاور بوستان مطهری و فضای مکث و نشیمن مجاور کاربریهای خدماتی از جمله بستنی فروشی های موجود، محدوده فوق پس از بازدید میدانی و بررسی طرحهای فرادست به صورت امانی مورد طراحی قرار گرفت.
حافظی گفت: در طراحی مسیر فوق مبلمان شهری و کفسازی با مصالحی یکدست و هماهنگ با فضای موجود مورد طراحی قرار گرفت. مسیر نابینایان جهت هدایت افراد کم بینا و نابینا در طول مسیر در نظر گرفته شد و موانع موجود در مسیر به کناره پیاده رو منتقل شد.

وی ادامه داد: طراحی فضای سبز به صورت پیوسته مورد توجه ویژه قرار گرفت و ضمناً مطابق طرح معاونت فنی و عمرانی شهرداری قزوین جوی آب موجود در بلوار جمهوری و خیابان راه ری که لبه طراحی پیاده روی مورد نظر است  لوله گذاری و سرپوشیده خو اهد شد.

طرح فوق پس از تصویب طراحی و برآورد جهت اجرایی شدن به شهرداری منطقه یک ارسال شد.
پایان پیام

 

تصاویر مرتبط