شنبه ۱۳۹۳/۰۲/۱۳

روابط عمومي سازمان آتش نشاني:

کانال آب قزوين جان اولين قرباني خود را در سال 93 گرفت

کانال آب قزوين جان اولين قرباني خود را در سال 93 گرفت .

 

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني گفت : ساعت 30/15دقيقه روز جمعه 12 ارديبهشت مسوول کنترل آب کانال محدوده روستاي داغلان ( بخش طارم ) در حال بازديد و کنترل آب کانال بود که با احتمال وجود جسد در زير يکي از دريچه هاي کانال با سامانه 110 نيروي انتظامي و 125 آتش نشاني تماس مي گيرد . شفيعي ادامه داد اکيپ غواصان ايستگاه 4 سازمان با حضور در محل جسد اين جوان 22 ساله که اولين قرباني کانال آب در سال 93 است را از کانال خارج مي کنند .
بنا به اين گزارش متاسفانه در سال گذشته نيز 10 جان خود را در آب کانال و سدهاي خاکي از دست داده اند که آتش نشاني نسبت به خارج نمودن اجساد اقدام نمودند.
 روابط عمومي سازمان آتش نشاني با اشاره به خطرات كانالهاي آب اطراف شهر اعلام کرد : شهروندان به هيچ عنوان در كانالها شنا نكنند از نزديك شدن كودكان به كانالها خودداري نمايند.
در آمار غرق شدگان دليل اصلي بي توجهي و عدم توجه به نكات ايمني است. فشار آب در كانالها باعث غرق شدن مي شود آشنا بودن به شنا دليل براين نيست كه در كانال و مكانهاي غير ايمن شنا كنيد. كانالهاي آب اطراف شهر، شيب تند دارند و قرار گرفتن در سراشيبي اين كانالها با سقوط به داخل آن همراه خواهد بود.
 در پايان اين گزارش آمده است: بايد همه ارگانها و نهادها همكاري نمايند تا با پيشگيري از وقوع چنين حوادثي ، شاهد از دست دادن جان شهروندان نباشيم كه اطلاع رساني از سوي نهادها و مراكز مجاور با كانال مي تواند تاثير بيشتري داشته باشد.

 

تصاویر مرتبط