شنبه ۱۳۹۳/۰۲/۱۳

عرشيان، مديرعامل سازمان ترافيک شهرداري قزوين خبر داد؛

اجراي 450 مترمربع تابلوي راهنماي مسير در سطح شهر قزوين

450 مترمربع تابلوي راهنماي مسير با اعتبار 25ميليارد ريال در سطح شهر قزوين توسط سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين اجرا مي‌شود.

مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين گفت: 450مترمربع تابلوي راهنماي مسير با اعتبار25ميليارد ريال در سطح شهر قزوين اجرا مي شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين، اسماعيل عرشيان افزود: با توجه به اهميت و نقش تابلوهاي راهنماي مسير که در هدايت و راهنمايي رانندگان و توزيع مناسب ترافيک در شبکه معابر دارد، شهرداري قزوين از سال 1384 بر اساس اين هدف اقدام به طراحي و نصب تابلوهاي راهنماي مسير به صورت بالاسري و يا جانبي با اولويت شبکه معابر اصلي با نگاه اماکن تاريخي و جذب سفر انجام داد.

وي اضافه کرد: اما هم سو با تغييرات در شبکه معابر (احداث پل‌هاي غيرهمسطح و معابر جديد) نياز به طراحي و نصب تابلوهاي راهنماي مسيرجديد مي باشد و همچنين برخي از تابلوهاي قبلي که برحسب نياز سال‌هاي گذشته طراحي و نصب گرديده بايد تغيير يابد.

مدير عامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين ادامه داد: بر اين اساس يکي از اولويت هاي اين سازمان طراحي، ساخت و نصب تابلوهاي راهنماي مسير در سطح شهر است.

عرشيان عنوان کرد: اين برنامه اولويت دار سازمان از ابتداي سال جاري با اجراي پروژه تابلوگذاري مسير ميدان ارتش تا ابتداي بلوار آزادگان آغاز شده است.

وي تصريح کرد: البته در اواخر سال گذشته حدود 150متر تابلو براي نصب در مسير ميدان ارتش تا ابتداي بلوار آزادگان طراحي و ساخته شده بود که در مکان هاي مورد نظر نصب شد.

مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين گفت: براي باقي مانده اين مسير نيز حدود 60 متر تابلو طراحي و ساخته شده که تا پايان ارديبهشت ماه سال جاري در مکان هاي مشخص شده نصب مي شود.

عرشيان با اشاره به نصب تابلوي راهنماي مسير در ميدان کاسپين بيان کرد: همچنين پروژه طراحي، ساخت و نصب 30 مترمربع تابلوي راهنماي مسير براي ميدان کاسپين (پوشينه باف) در دستور کار سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين قرار گرفته است.

پايان پيام

 

 

تصاویر مرتبط