چهارشنبه ۱۳۹۲/۱۲/۲۱

معاون عمليات سازمان آتش نشاني شهرداري قزوين اعلام کرد؛

حريق مازوت در جاده بوئين زهرا

دود ناشي از حريق ضايعات مازوت در کارخانه قنديزبر به قدري بود که از شهر قزوين و تاکستان قابل رويت بود.

قدير موسي خاني معاونت عمليات سازمان آتش نشاني گفت: ضايعات مازوت شرکت قنديزبر در محوطه پشت شرکت دپو شده بود که به علت به وجود آمدن حريق سه اکيپ از آتش نشاني قزوين و آتش نشاني الوند و البرز و خاکعلي در محل حاضر و پس از 40 دقيقه تلاش ضمن مهار حريق از سرايت آن به داخل شرکت جلوگيري کرد.

پايان پيام

تصاویر مرتبط