چهارشنبه ۱۳۹۲/۱۲/۲۱

توسط کاربران سايت قزوين امروز؛

نصرتي، شهردار قزوين چهره اجتماعي سال 92 استان قزوين شد

با پايان زمان نظرسنجي سايت قزوين امروز براي انتخاب چهره سال 92 استان قزوين نتايج آن مشخص و مسعود نصرتي، شهردارقزوين و رئيس هيات کشتي استان قزوين به عنوان چهره اجتماعي سال 92 استان قزوين انتخاب شد.

 

به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري قزوين؛ در اين نظر سنجي مرتضي روزبه، استاندار قزوين به عنوان چهره سياسي سال؛ مسعود نصرتي، شهردار قزوين و رئيس هيات کشتي قزوين به عنوان چهره اجتماعي سال انتخاب شد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط