دوشنبه ۱۳۸۹/۱۲/۲۳

تمديد طراحي المان حجمي ميدان دفاع مقدس

طراحي المان حجمي ميدان دفاع مقدس شهر قزوين تمديد شد.

 

سازمان زيباسازي شهرداري قزوين تصميم دارد نسبت به زيباسازي فلکه دفاع مقدس با نصب المان حجمي اقدام نمايد. لذا از عموم هنرمندان، معماران و دانشجويان علاقمند به فعاليت در زمينه مجسمه‌هاي شهري به منظور طراحي اثر حجمي با لحاظ موارد ذيل دعوت بعمل مي‌آيد با ارائه طرح مناسب براساس شرايط مشروحه زير در اين فراخوان شرکت نمايند.
 
الف)خواسته هاي طراحي :
1)   طرح پيشنهادي بايد با نام ميدان (دفاع مقدس) تناسب داشته و به گونه‌اي باشد که محتواي معنوي آن را القاء نمايد.
2)   طرح ارائه شده براي مردم و شهر جذاب باشد.
3)    حجم المان طراحي شده بايد با ابعاد ميدان تناسب داشته و از تمامي زوايا داراي ديد مناسبي باشد.
4)   طرح ساده و معرفي کننده ورودي و همچنين هويت شهر قزوين باشد.
5)   طرح پيشنهادي اجرايي، اقتصادي و توجيه پذير باشد.
 
ب) نحوه ارائه جزئيات طرح:
1)     تحليل سايت و زواياي ديد به ميدان در شب و روز.
2)     نما و برش از زواياي مناسب و گويا (با مقياس و اندازه گذاري).
3)     رنگ و جنس مصالح و نورپردازي.
4)     ارائه طرح در تصاوير 3 بعدي از فاصله 40 و 80 متري مرکز ميدان با محوريت سه بلوار منتهي به ميدان. ساير زواياي سه بعدي از ميدان با نظر طراح. (جانمايي اشل هاي انساني در طرح هاي سه بعدي الزاميست).
5)     ارائه ماكت در مقياس 10/1
6)     تشريح ايده هاي طراح حداکثر در يک صفحه A4 با فونت nazanin و سايز 12 و فرمت DOC .
پ) بررسي و انتخاب:
1)     تمامي آثاري كه در تاريخ مقرر واصل مي‌گردد توسط هياتي از متخصصين هنري و طراح شهري در سازمان مورد بررسي كارشناسي از حيث هنري، علمي، عملي و انطباق با فضاي شهري قرار مي‌گيرد.
2)     طرح برتر به تشخيص سازمان به نحو مقتضي معرفي خواهد شد و در صورت توافق، سازمان مي‌تواند نسبت به انعقاد قرارداد خريد به منظور ارائه المان برگزيده شده با عنايت به قيمت پيشنهادي طراح و براساس نظر شوراي تخصصي ذيربط اقدام نمايد.
3)     به 5 طرح برگزيده به انتخاب هيئت داوران هداياي ارزنده اي تعلق گرفته و ساير آثار عودت داده خواهد شد.
4)     سازمان زيباسازي شهرداري قزوين در رد يا قبول طرح‌ها مختار است.
5)     ملاک انتخاب طرح در وهله اول زيبايي، تناسب، دوام و در وهله دوم قيمت خواهد بود.
6)     به طرح هايي که خارج از فرمت هاي ذکر شده ارسال شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 
ت) مهلت ارسال آثار:
متقاضيان مي‌توانند آثار خود را به صورت ماكت به همراه تصاوير جانمايي شده ماكت در فضاي شهري و اطلاعات مربوط بهتكنيك اجرايي اثر و پيشنهاد مواد و مصالح، ابعاد، برآورد هزينه و مدت اجرا به صورت مكتوب به انضمام سوابق هنري متقاضي تا تاريخ 20/2/90 در ايام و ساعات اداري به سازمان زيباسازي شهرداري قزوين تحويل و رسيد اخذ نمايند.
 
نشاني: قزوين، ميدان تهران قديم، ابتداي خيابان تالار، سازمان زيباسازي شهرداري قزوين     تلفن:  6- 2578082 – 0281
http.zibasazi.qazvin.ir
www.qazvin.ir/web/zibasazi

پايان خبر

 

تصاویر مرتبط