دوشنبه ۱۳۸۹/۱۲/۲۳

به مناسبت 21 اسفند روز زيبا سازي صورت گرفت:

توزيع بروشورهاي اطلاع رساني به مردم قزوين

همزمان با 21 اسفند ماه روز زيباسازي بروشورهاي اطلاع رساني به مردم در سطح شهر قزوين توزيع شد.

 

به گزارش روابط عمومي سازمان زيباسازي ، با توجه به نزديك شدن نوروز و سنت خانه تكاني در ميان شهروندان، بيلبوردهايي با مضمون" به هم لبخند بزنيم." ،"رابطه شاداب و محترمانه بين شهر و شهروند بنيان شهري زيباست."،"آرمان ما رسيدن به شهري سالم، پاك، پويا و روان است."و"در روز زيبا سازي با حس تعلق به شهرمان آن را زيباتر كنيم." در جهت افزايش حس آرامش رواني شهروندان در محل هاي مختلف شهر الصاق شد.
همچنين در بروشور هاي منتشره توسط سازمان به بررسي مفاهيم " زيباسازي شهري"، " نا زيبايي فضاهاي شهري"، " مشاركت شرط اصلي زيباسازي شهر" و " عناصر شهر امروز و عناصر آلوده كننده فضاهاي شهري" پرداخته شده است.
براي دريافت متن PDF بروشور اينجا را كليك كنيد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط