پنجشنبه ۱۳۸۹/۱۱/۲۱

بودجه 370 ميليارد توماني شهرداري قزوين تقديم شوراي اسلامي شهر شد

در هشتادو دومين جلسه شوراي اسلامي شهر قزوين بودجه 370ميليارد توماني شهرداري قزوين تقديم شوراي اسلامي شهر قزوين شد .

 

مسعود نصرتي، شهردار قزوين در اين نشست به تشريح كليات بودجه سال 90 پرداخت و گفت:طبق برنامه ريزي صورت گرفته 14/86 درصد از اين بودجه به هزينه هاي جاري و 85/14درصد به سرفصل عمراني اختصاص يافته است.
وي يكصد و 57 ميليارد تومان معادل 42/3درصد اين بودجه را درآمد حاصل از فروش اوراق مشاركت ، سود حاصل ازآن  و خط اعتباري جانبي درنظر گرفته شده دانست و گفت : فروش تراكم پروانه  ساخت موسسه مالي و اعتباري مهر با رقمي افزون بر 30 ميليارد تومان معادل 8/1 درصد بودجه را تامين مي كند و يكصد و 83 ميليارد تومان باقيمانده نيزاز طريق سايررديف ها ، هزينه و درآمد مي شود.
شهردار قزوين با بيان اين مطلب كه بهبود عبور و مرور شهري بيشترين ميزان اعتبار ازبودجه  عمراني شهرداري را به خود اختصاص داده ادامه داد: رويكرد اصلي شهرداري قزوين در تدوين بودجه در سال آينده  پايان طرح هاي نيمه تمام و همچنين آغاز پروژه هاي داراي طرح و تملك شده مي باشد.
وي 96 ميليلرد تومان از اين بودجه را مربوط به سازمان هاي وابسته به شهرداري دانست و يادآور شد ؛ حدود 61 ميليارد تومان از اين ميزان از محل درآمدي شهرداري قزوين تامين شده و 35ميليارد تومان باقيمانده درآمد مستقيم حاصل از فعاليت خود سازمانها مي باشد.
شهردار قزوين سپس به تشريح روند تدوين و ميزان بودجه شهرداري از آغازتشكيل شوراي اسلامي شهر و روستا پرداخت و گفت: در سال 78 يعني اولين سال تشكيل شوراي ها بودجه شهرداري قزوين رقمي حدود 7/1 ميليارد تومان بوده كه اين ميزان طي سال هاي پس از آن به ترتيب 9/214/8- 19-26/2- 31- 38/2- 48/765/5- 100- 90147 ميليارد تومان بوده و در سال آينده از مرز 370ميليارد تومان خواهد گذشت .
نصرتي گفت: اين اتفاق در حالي در شهر قزوين محقق مي شود كه شهرداري آن همچون ساير شهرداريها ي كشور دستخوش فراز و نشيب ها ي اقتصادي بسياري بوده و اين سند افتخار و مايه سربلندي  شهرداري قزوين است كه توانسته در چنين شرايطي و البته با حمايت شوراي شهرو برخي مديران و مسئولان از جمله حضرت حجه الاسلام والمسلمين آقاي ابوترابي ، نماينده مردم قزوين در مجلس شوراي اسلامي با حداقل خطا و بيشترين ميزان قرارداد منعقده عمراني به چشم اندازي كه براي ان تعريف شده نزديك نمايد .
شهردار قزوين فروش يكصد ميليارد تومان اوراق مشاركت با عامليت بانك شهر طي مدت كمتر از يك هفته را حاصل تلاش مديران ، كارشناسان و صاحب نظران  شهرداري دانست و تاكيد كرد: اين اوراق براي اجراي 4 طرح بزرگ شهري كه ضرورت عملي آينده شدن آنها توسط كارشناسان كارگروه قزوين+20 مورد تاكيد قرار گرفته بود به فروش رسيده و پيش بيني مي شود با تحقق آن شاهد انقلاب عمراني در شهر قزوين باشيم.
نصرتي بخش ديگري از سخنانش را به يادآوري قرارداد سه جانبه شهرداري قزوين ، موسسه مالي اعتباري مهر و شركت سازندگي انصار اختصاص داد و گفت : پيرو اين قرارداد مقرر بود درسال جاري كلنگ اجراي 7 پل غير هم سطح در سطح شهر قزوين به زمين زده شود و تحولي در زمينه عبور و مرور شهري فراهم آورد كه اين اقدام  به همراه كلنگ زني برج 14 طبقه شهرداري قزوين محقق گرديد و در حال حاضر احداث اين پل هاي روگذر و زيرگذر از پيشرفت قابل قبولي برخوردار است.
شهردار قزوين همچنين اجراي 11 برج 12 طبقه بعنوان مسكن مهر شهرداري قزوين را كه با 550 واحد در اراضي بادامستان و مينودر به اجرا در مي آيد بخش ديگري از برنامه هاي سال آينده شهرداري دانست و يادآور شد ، تعريف تقاطع هاي غير همسطح ، 14 برج ، تملك مسير شهيد انصاري شرقي ، خريد 250 پلاك در هادي آباد در نظام مقايسه با گذشته شهر قزوين و شهرداريب قزوين با توانايي مجموعه مديريت شهري همخواني ندارد و اگر حمايت و همراهي و مشاركت بين مديران ارشد استان كه حامي و همراه مديريت شهري هستند ، اعضاي شورا و تمام كارشناسان به وجود نيايد و درست مديريت نشود اين طرح ها در زمان خود با مبلغ تعيين شده به ثمر نمي رسد .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
نصرتي از بودجه 370 ميليلرد توماني شهرداري كه در مقايسه با بودجه سال جاري 151درصد رشد را نشان مي دهد بعنوان بودجه تحول گرا  در زمينه عمران و سازندگي شهر ياد كرد و اذعان داشت : بديهي است كه اگر اين بودجه كه تدوين آن زمان انرژي شماربسيار ي را به خود اختصاص داده و حاصل برنامه ريزي و از توام با اينده نگري و صاحب نظران شهرداري به شمار مي رود محقق شود مي تواند بسياري از خلاها و كاستي هاي شهر قزوين را رفع نموده زمينه ساز توسعه و آباداني اين شهر باشد.
شهردار قزوين با تاكيد بر اين مطلب كه با تحقق اين بودجه مستلزم مشاركت همه جانبه و فعال شهروندان ، مسئولان و تلاش كادر مديريت شهري مي باشد ، تصريح كرد : من از همه شهروندان تقاضا دارم كه اگر دغدغه اين شهر را دارند وعلاقه مند به زندگي در فضايي امن ، راحت، آسان و برخوردار هستند نهايت مشاركت ، همفكري و همدلي را با طرح ها و برنامه هاي شهرداري بعمل اورند.
نصرتي افزايش 151 درصدي بودجه راامري واقعي، دست يافتني، ومنطبق با ويژگي هاي شهر قزوين دانست و گفت : قابليت ها و ظرافت هاي بسياري در اين شهر وجود دارد كه مي تواند با برنامه ريزي، و همدلي به بهترين شكل ممكن به فعاليت درآيد .
شهردار قزوين در بخش ديگري از سخنانش خطاب به مديران شهرداري حاضر در نشست شوراي اسلامي شهر از فروش يكصد ميليارد توماني اوراق مشاركت بعنوان شرايطي استثنايي براي شهر قزوين ياد و خاطر نشان كرد ؛ اين شرايط استثنايي مي تواند هم تهديد باشد و هم فرصت . چرا كه اين حجم عظيمي درآمدي اگر خوب مديريت نشود و به درستي مورد بهره برداري قرارنگيرفته و از پشتوانه علمي و كارشناسي برخوردار نباشد مي تواند ما را از اهداف ترسيم نموده براي اين شهر دور نمايد.
نصرتي همچنين در بخش ديگري از سخنانش از شهروندان درخواست كرد؛ مشاركت و همراهي با شهرداري را نوعي سرمايه گذاري امن و پايدار براي خود و خانواده شان قلمداد كنند و سود و زيان طرحها و برنامه هاي شهرداري را سود و زيان خود بدانند.
وي افزود ، بديهي است كه اجراي حجم عظيم طرح ها و برنامه ها يي كه شهرداري براي شهر قزوين در نظر گرفته درهربرهه زماني از اغاز تا پايان طرح بروز برخي نا به ساماني در بدنه شهر خواهد شد اما آنچه از شهروندان انتظار مي رود اين است كه اين ناملايمات را به خاطر آسايش دست يافتني خود و فرزندانشان كه در آينده مي خواهند در همين شهر زندگي كنند تحمل كنند وبا نگاه مثبت به اين تحولات بنگرند.
نصرتي گفت : درآمدهايي كه از مردم وصول مي شود تنها 75 صدم بودجه 370ميليارد توماني شهرداري قزوين است اين درحالي است كه در شهرداري هاي هم تراز از اين عدد بين 10 تا 70 درصد است پس از شهروندان مي خواهيم تا مشاركت را به حداكثر رسانده و عوارض تعريف شده مانند نوسازي ، كسب و پيشه و عوارض خودرو را با تمام معوقه هايي كه موجود است به حساب شهرداري واريز نمايند تا به اتفاق هم طرح هاي تعريف شده را به ثمر رسانيم و در عمران و آباداني مشاركت داشته باشيم .
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط