یکشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۰۵

عباس کشاورز صفیئی سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین شد

در حکمی از سوی دکتر علی صفری، شهردار قزوین، عباس کشاورز صفیئی به عنوان سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین؛ در حکمی از سوی علی صفری، شهردار قزوین، عباس کشاورز صفیئی با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است:با توجه به ‌مراتب تعهد و شایستگی جنابعالی به‌موجب این ابلاغ، ضمن حفظ پست سازمانی، به سمت سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین منصوب می‌گردید. امید است با اتکال به خداوند منان در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.

کشاورز صفیئی دارای مدرک دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری بوده و با حفظ پست سازمانی، مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری قزوین نیز می‌باشد.

گفتنی است: پیش‌ازاین حسنعلی اصغری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین بود.

پايان پيام.

تصاویر مرتبط