سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۴

علمی :

اعتبار 120 میلیارد ریالی برای بهسازی کمربندی نسیم شمال اختصاص یافت

معاون فنی وعمرانی شهرداری قزوین از اختصاص 120 میلیارد ریال ، برای بهسازی کمربندی نسیم شمال خبر داد

به گزارش روابط عمومی معاونت فنی وعمرانی شهرداری قزوین؛ سید محمد علمی، گفت: احداث کمربندی یا کنارگذر برای جلوگیری از عبور ماشین های سنگین از داخل شهر، روان سازی ترافیک، جلوگیری از سوانح رانندگی، ارتقای ایمنی، رونق بخشیدن به سرمایه گذاری ملی و گردشگری، کاهش تصادفات، آلودگی های صوتی و زیست محیطی ضرورتی انکارناپذیر تلقی می شود.

وی ادامه داد: در همین راستا بهسازی  کمربندی نسیم شمال در سال جاری در دستور کار معاونت فنی و عمرانی شهرداری قرار گرفته و اعتباری بالغ بر 120 میلیارد ریال برای این پروژه در نظر گرفته شده است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط