پنجشنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۹

مظفری:

عملیات بهسازی و مناسب سازی بسترهای فضای سبز در دست اجراست

محمد صادق مظفری، مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قزوین گفت: عملیات بهسازی و مناسب سازی بسترهای فضای سبز در 5 بلوار اصلی شهر انجام و در دیگر بلوارهای شهر در دست اجراست.

به گزارش روابط عمومی سازمان پارک ها و فضای سبزشهرداری قزوین؛ محمد صادق مظفری، بهسازی و مناسب سازی بسترهای فضای سبز را نیازمند تلاش دو چندان دانست و افزود: این عملیات با 600 متر مکعب خاکبرداری در ریفوژ میانی 5 بلوار تاکستان، اسدآبادی، شهید انصاری، ابوترابی و حکم آباد انجام شده و در دیگر مسیرها از جمله حدفاصل میدان مادر به سمت شهرک کوثر در برنامه کاری قرار دارد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری هدف از اجرای این عملیات را کاهش سطح بستر فضای سبز نسبت به سطح جداول ریفوژ بلوارها و بهبود وضعیت آبیاری دانست و ادامه داد: مدیریت منابع آبی در فضای سبز، یکی از بزرگترین اقداماتی است که امسال در شهر قزوین انجام شده و  در همین راستا اصلاح شیوه آبیاری از غرقابی به قطره ای، اصلاح گونه های گیاهی با کاشت گیاهان سازگار با شرایط آب و هوایی قزوین و مقاوم به کم آبی، خاکبرداری از بستر فضای سبز بلوارها جهت جلوگیری از سرریز آب در هنگام آبیاری، اصلاح و تعمیر سیستم های آبیاری و شناسایی و درخواست برای اصلاح جداول شکسته و یا ایجاد شکاف بین جداول را  برای افزایش راندمان آبیاری و جلوگیری از هدر رفت آب دانست.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط