چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۹

جهانگیری:

برگزاری دوره آموزشی شهروندمداری برای پارکبانها

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین گفت: دوره آموزشی پارکبانان در راستای بهبود عملکرد پارکبان ها و شهروندمداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین؛ جهانگیری افزود: به منظور اجرای دقیق طرح کارت پارک از نیروهای پارکبان در محدوده های اجرای طرح استفاده می شود.

وی عنوان کرد: پارکبانان قبل از ورود به عرصه کار تحت آموزش کامل قرار می گیرند و به منظور ارتقا سطح عملکردی نسبت به ارایه آموزش های دوره ای به این افراد اقدام می شود.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین تصریح کرد: در این راستا دوره آموزش پارکبان  به منظور بهبود عملکرد پارکبان ها و شهروندمداری برگزار شد.
جهانگیری گفت: حضور پارکبانان در پارکینگ های حاشیه ای تأثیر بسزایی در انتظام بخشی پارک خودروها در حاشیه معابر و تقسبم عادلانه فضای پارک در این محدوده ها داشته است.
وی بیان کرد: همچنین حضور پارکبانان موجب افزایش امنیت خودروهای پارک شده در حاشیه معابر شده و از سرق خودرو جلوگیری می کند.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری قزوین خاطرنشان کرد: در این دوره های آموزشی نکات مرتبط با جلوگیری از سرقت ها و انجام بهترین اقدامات هنگام مشاهده موارد مشکوک به پارکبانان آموزش داده می شود.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط