پنجشنبه ۱۳۸۹/۱۰/۰۲

الموتي، معاون شهردار قزوين :

زمان رسيدن ماموران آتش نشاني قزوين به بازار، حداكثر 2 دقيقه است

با استقرار 2 خودرو آتش نشاني در محوطه عمارت طوطي، در صورت وقوع حادثه، زمان رسيدن خودروهاي آتش نشاني به محدوده بازار و خيابان امام خميني به 2 دقيقه كاهش يافته است.

 

به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين، حميدرضا الموتي، معاون خدمات شهري شهردار قزوين، افزود: يكي از دغدغه هاي حوزه معاونت شهري، حفاظت و ايمني بازار است، و شهرداري براي سال آينده برنامه هاي ويژه در اين خصوص دارد.
الموتي گفت: در حال حاضر با استقرار دو خودرو آتش نشاني سبك در محوطه عمارت طوطي كه قابليت تردد در خيابان ها و معابر كم عرض را داشته باشند و هم چنين عبور اين خودروها از خط ويژه اتوبوس ها در مواقع بحراني، زمان رسيدن خودرو به محل حادثه ، حداكثر 2 دقيقه است.
وي با اشاره به اينكه هم اكنون نزديك ترين مكان قابل دسترس به بازار قزوين، عمارت طوطي است، افزود: شهرداري قزوين به دنبال خريد يكي از گاراژهاي مقابل ورودي بازار است تا به محدوده بازار نزديك تر شده، كيفيت و سطح خدمات رساني به محدوده بازار و خيابان امام خميني و سرعت رسيدن به محل حادثه را بيش از پيش افزايش دهد.
معاون شهردار به بررسي طرح شبكه آب رساني با استفاده از آب خام و نصب شيرهاي هيدرانت درمحوطه بازار قزوين اشاره و اظهار كرد: در اين طرح كه هم اكنون در مرحله جذب مشاور است، با نصب هاي شيرهاي هيدرانت در مناطق مختلف بازار و آموزش كسبه براي استفاده از آن ها، در مواقع بحراني در صورت بروز حادثه، تا رسيدن ماموران آتش نشاني، آتش با سرعت بيشتري مهار و از ميزان خسارت كاسته مي شود.
وي وضعيت ايستگاه هاي آتش نشاني شهر قزوين را نسبت به استانداردهاي كشوري مطلوب ارزيابي و عنوان كرد: براساس استانداردهاي كشوري بايد به ازاي هر 50هزار نفر جمعيت يك ايستگاه آتش نشاني در شهر وجود داشته باشد كه در شهر قزوين با وجود جمعيت 420 هزار نفري  7  ايستگاه و يك پايگاه فعال در عمارت طوطي موجود است.
اين مقام مسئول با بيان اينكه پراكندگي مناسب ايستگاه هاي آتش نشاني در سطح شهر در افزايش كيفيت خدمات رساني و كاهش زمان رسيدن به محل حادثه بسيار موثر است، افزود: مكان ايستگاه هاي فعلي آتش نشاني به گونه اي است كه پراكندگي ايستگاه ها در برخي مناطق زياد و در برخي ديگر محدود است. براي جبران اين مسئله در ساعات مشخصي از روز در مناطق پرتردد شهر كه فاصله زيادي تا ايستگاه هاي آتش نشاني دارند، خودروهاي آتش نشاني به صورت آماده باش مستقر هستند.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط