یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۰۹

معاون شهردار قزوین از آرامستان‌ بهشت فاطمه (س) بازدید کرد

صبح امروز حسنعلی اصغری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری قزوین، از سازمان آرامستان‌های شهرداری بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری قزوین؛ حسنعلی اصغری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار قزوین، در بازدید از آرامستان بهشت فاطمه (س) گفت: کارکنان آرامستان‌های شهرداری، زحمات قابل توجهی برای افزایش رضایتمندی شهروندان که در شرایط خاص روحی هستند، می‌کشند.

اصغری افزود: مجموعه شهرداری قدردان زحمات کارکنان آرامستان هاست و باید برای حل مشکلات روحی و افزایش سطح رفاهی کارکنان این مجموعه اقدامات مفیدتری صورت گیرد.

حسین عمویی، رئیس سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری قزوین نیز گفت: هدف از دعوت از شما، مشاهده دقیق شرایط کاری کارکنان زحمتکش این سازمان و برنامه‌ریزی برای ارتقای وضعیت معیشتی و روحی کارکنان است.

پایان پیام.

تصاویر مرتبط