یکشنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۷

از سوی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛

همایش تعالی و تحکیم بنیان خانواده برگزار شد

همایش تعالی و تحکیم بنیان خانواده و ارتقاء بهداشت روانی با مشارکت سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری و مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین؛اکبری،کارشناس ارشد روانشناسی بالینی در این همایش گفت:توجه به آموزش و یادگیری مفاهیم ارتباطی همسران و مهارت اغناء اندیشه (قانع کردن صحیح دیگران) بسیار ضروری است و خانواده ها باید به صورت فعال و مستمر در نشست های آموزشی شرکت کنند و در پی یادگیری باشند.

اکبری در بخش دیگری از سخنانش افزود:روش های تریبتی فرزندان بر اساس شخصیت فرزندان، متفاوت است. وی افزود که رفتارهای کودکان، ریشه در اعمال والدین دارد و کودکان بیشتر از رفتار والدین الگو می گیرند تا گفتار آنان.

وی با بیان این مطلب که نسل هوشمند نیازمند تربیت هوشمندانه است از والدین خواست تا مهارت و دانش خود را افزایش دهند در غیر این صورت اثرگذاری خود را روی فرزندانشان از دست خواهند داد و فرزندانشان تحت تاثیر رفتار و گفتار نوجوانان و جوانان دیگر قرار خواهند گرفت.

 وی در پاسخ به سوال یکی از مخاطبان که چرا کودکان و نوجوانان ترغیب انجام بازی های خشونت بار دارند،گفت:اگر خلاءهای تربیتی از نظر فرهنگی،آموزشی و اجتماعی را پر کنیم به طور قطع کودکان در مسیر صحیح قرار می گیرند و دیگر علاقمند به بازی های خشونت بار نخواهند داشت.

پایان پیام

تصاویر مرتبط