یکشنبه ۱۳۹۱/۱۰/۱۰

رحماني، مديرعامل سازمان باغستان‌هاي سنتي شهرداري قزوين:

زمينه‌هاي درآمدزايي در باغستان‌هاي سنتي شهر قزوين فراهم مي‌شود

با هدف حفظ و احياي باغستان‌هاي سنتي شهر قزوين، انگيزه‌هاي اقتصادي لازم و زمينه‌هاي درآمدزايي بيشتر براي باغداران فراهم مي‌شود.

 

حميد رحماني، مديرعامل سازمان باغستان هاي سنتي شهرداري قزوين گفت: ساخت و ترميم کشوها و بندها، ساخت راه، لايروبي و ترميم انهار، بستر سازي رودخانه هاي فصلي و سهولت در انجام امور باغداري، از مهم ترين اقدامات سازمان باغستان هاي سنتي براي دستيابي به اين هدف است.
رحماني افزود: بازدهي اقتصادي باعث ترغيب باغداران و به خصوص جوانان به انجام امور باغداري و حفظ و نگهداري باغستان هاي سنتي مي‌شود.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط