دوشنبه ۱۳۹۱/۰۸/۲۲

با اتمام پروژه اصلاح هندسي ورودي جاده الموت انجام شد؛

نصب تابلوي شهيد محمد علي رجايي، بعد از مرمت مجدد در ميدان مينودر

با اتمام پروژه اصلاح هندسي ورودي جاده الموت، تابلوي رئيس جمهور شهيد محمد علي رجايي، بعد از مرمت مجدداُ در مكان مناسبي در ميدان مينودر و ورودي شهر نصب شد.

 

 تابلو عكس رئيس جمهور شهيد گرانقدر محمد علي رجايي، توسط سازمان ترافيك شهرداري قزوين در تيرماه 91 به دليل اجراي پروژه اصلاح هندسي ورودي جاده ا لموت و حاشيه ميدان مينودر به طور موقت برداشته شده بود كه پس از اصلاح هندسي و احداث پارك سوار، تابلو در مكان مناسبي در ميدان مينودر مجددا نصب گرديد.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ همچنين كار نقاشي ديواري 2 تصوير از شهيد رجايي و شهيد انصاري در بلوار جمهوري اسلامي و خيابان شهيد انصاري توسط سازمان زيبا سازي شهرداري آغاز شده است.
پايان پيام
 

 

تصاویر مرتبط