شنبه ۱۳۹۶/۰۳/۰۶

رمضاني، قائم مقام سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين خبر داد؛

تقدير از 60 کسبه در محل برگزاري ششمين جشنواره بين المللي بازي و اسباب بازي

رمضاني،قائم مقام سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين گفت:از 60 کسبه در محل برگزاري ششمين جشنواره بين المللي بازي و اسباب بازي تقدير شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين؛مهدي رمضاني افزود: از صاحبان صنوف و مشاغل مختلف فعال در خيابان امام خميني (ره) و همسايگان خيابان هاي چراغ برق و عبيد زاکاني به خاطر همکاري با شهرداري در برگزاري پنجمين جشنوراه بازي و اسباب بازي کودکان ديروز و امروز قدرداني شد.

وي اظهار کرد:کسبه خيابان امام خميني(ره) بر استمرار برگزاري جشنواره بين المللي بازي و اسباب بازي تأکيد کردند، چرا که برگزاري چنين برنامه هايي نقش بسزايي در  رونق گردشگري شهر قزوين و در نتيجه رونق اقتصادي اين شهر دارد.

رمضاني خاطرنشان کرد: اهداي يک شاخه گل و لوح تقدير که براي تشکر از اين شهروندان تهيه شده بود به آنان اهداء گرديد.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط