پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۴

شهرام فر، مدير اداره درآمد شهرداري قزوين خبر داد؛

اختصاص 20 درصد هديه به مؤديان خوش حساب

شيوا شهرام فر، مدير اداره درآمد شهرداري قزوين گفت: هديه 20 درصدي به مؤديان خوش حساب اختصاص مي‌يابد.

به گزارش اداره روابط عمومي و امور بين الملل شهرداري قزوين؛ شهرام فر افزود: شهروندان مي‌توانند تا پايان خرداد ماه سال جاري با پرداخت عوارض کسب و پيشه از 20 درصد هديه خوش حسابي بهره‌امند شوند.

وي با بيان اينکه اين هديه خوش حسابي طبق مصوبه شوراي اسلامي شهر قزوين به شهروندان اختصاص مي‌يابد، عنوان کرد: بر اساس اين مصوبه شهروندان در صورت پرداخت عوارض ساليانه کسب و پيشه در سه ماهه اول، دوم و سوم هر سال به ترتيب مشمول هديه خوش حسابي 20، 15 و 10 درصد مي‌شوند.

مدير اداره درآمد شهرداري قزوين تصريح کرد: در سه ماهه پاياني سال نيز عوارض به صورت کامل محاسبه و دريافت مي‌شود.

شهرام فر با اشاره به اينکه عوارض کسب و پيشه بر اساس ماه‌هاي فعاليت و به صورت ساليانه محاسبه مي‌شود، گفت: دارندگان پروانه کسب مي‌توانند با مراجعه به مناطق سه گانه شهرداري از ميزان بدهي خود مطلع و با واريز آن مشمول هديه خوش حسابي شوند.

وي با بيان اينکه عوارض صدور مجوز افتتاح پروانه کسب در محل‌هاي کسب و پيشه در صورتي که با ضوابط شهرسازي و قوانين جاري مغاير نباشد، فقط يک بار از متقاضي دريافت مي‌کنند، اظهار کرد: درصورتي که دارنده پروانه کسب نسبت به انتقال محل کسب خود اقدام کنند و قيمت منطقه بندي محل قبلي بيشتر باشد، عوارض صدور مجوز افتتاح پروانه کسب برابر تفاضل عوارض اين دو محل محاسبه مي‌شود.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط