پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۲۴

فرمانده شيفت ايستگاه 2سازمان آتش نشاني شهرداري قزوين خبر داد؛

عمليات آتش نشانان قزويني براي رهاسازي انگشت دختر خردسال

مجيد بيگدلي، فرمانده شيفت ايستگاه شماره 2 سازمان آتش نشاني شهرداري قزوين گفت: انگشت دختر خردسال که در قسمت فوقاني درب فلزي سماور گير کرده بود توسط آتش نشانان خارج شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين؛ بيگدلي افزود: با مراجعه حضوري خانواده دختر بچه پنج ساله اي به ايستگاه شماره 2 شهيد بابايي و ابراز ناراحتي از گير كردن انگشت فرزندشان در قسمت فوقاني درب سماور فلزي، آتش نشانان بي درنگ عمليات رهاسازي آن را آغاز کردند.

وي در اين باره گفت: آتش نشانان با بکارگيري ابزار ويژه قسمتي از درب فوقاني سماور فلزي را با رعايت کامل موارد ايمني برش داده و پس از آزاد کردن انگشت کودک به ناراحتي وي و خانواده اش پايان دادند .

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط