جمعه ۱۳۹۶/۰۱/۱۱

روابط عمومي موسسه رفاهي تفريحي كاسپين خبر داد:

حضور هنرمندان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران از تله كابين قزوين

جمعي از هنرمندان صداو سيما در مورخه 96/01/10 در تله كابين قزوين حضور يافتند و از امكانات اين مجموعه استفاده كردند.

جمعي از هنرمندان صداو سيما  در مورخه 96/01/10 در تله كابين قزوين حضور يافتند و از امكانات اين مجموعه استفاده كردند.

جمعي از عكاسان جشنواره ملي عكاسي كه از تاريخ ششم تا نهم فروردين ماه امسال در جشنواره ملي عكاسي قزوين كه به همت سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين برگزار گرديد از منطقه نمونه گردشگري كامان و زرشك (تله كابين قزوين) بازديد كردند و از مناظر بي نظير اين منطقه عكسبرداري كردند.

 

تصاویر مرتبط