پنجشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۰

ميزباني تله كابين قزوين از وزير كشور

در نخستين روز سال 1396 تله كابين قزوين ميزبان وزير محترم كشور به همراه استاندار معزز و شهردار قزوين و مديركل سازمان ميراث فرهنگي گردشگري و صنايع دستي استان بود .

در نخستين روز سال 1396 تله كابين قزوين ميزبان دكتررحماني فضلي وزير كشور به همراه استاندار و شهردار قزوين و مديركل سازمان ميراث فرهنگي گردشگري و صنايع دستي استان بود .

 مدير موسسه رفاهي تفريحي كاسپين افزود: : آقاي رحماني فضلي ابراز اميدواري كردند كه اين منطقه در آينده نزديك با همت و همكاري مسئولين به رونق و توسعه گردشگري و جذب گردشگر خارجي و داخلي كمك بزرگي خواهد كرد و تأكيد كردند كه اين منطقه از ظرفيت هاي كم نظير گردشگري كشور است . 

 

تصاویر مرتبط