یکشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۰۶

دکتر رحماني فضلي، وزير کشور:

دهکده طبيعت مناسب با فضاي بوستان باراجين طراحي شده است

آقاي رحماني فضلي، وزير کشور در گفتگو با واحد خبر دهکده طبيعت، اين مجموعه را بسيار جذاب و زيبا توصيف کرد و گفت: پروژ دهکده طبيعت به بهترين نحوه اجرا شده و طراحي آن متناسب با فضاي بوستان ملي باراجين در نظر گرفته شده است؛

وزير کشور گفت: از نظر توپوگرافي نيز  محل بسيار مناسبي براي اجراي پروژه دهکده در نظر گرفته شده است.

وزير کشور با تاکيد بر معرفي هرچه بيشتر دهکده طبيعت در سطح کشور، نگاه و توجه دولت نسبت به دهکده را ويژه توصيف کرد و افزود: طي سفر رئيس جمهور به قزوين ??  ميليارد تومان براي دهکده در نظر گرفته شد، از اين پس در مراحل بعدي توسعه دهکده نيز در کنار زحمات شهردار محترم ، فعال و توانمند قزوين، دولت حمايت هاي لازم را براي پيشبرد فازهاي جديد اين مجموعه خواهد داشت.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط