پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۶

فدائي‌فر، مدير منطقه سه شهرداري قزوين:

پيشرفت 95 درصدي عمليات مرمت و لكه‌گيري آسفالت ناحيه انديشه قزوين

کيومرث فدائي‌فر، مدير منطقه سه شهرداري قزوين گفت: عمليات عمراني مرمت و لكه‌گيري آسفالت در ناحيه انديشه از 95 درصد پيشرفت فيزيکي برخوردار است.

به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ کيومرث فدائي‌فر افزود: امسال 150ميليون تومان اعتبار براي عمليات عمراني مرمت و لكه‌گيري آسفالت در ناحيه انديشه اختصاص پيدا کرد که اکنون عمليات عمراني اين پروژه در سال جاري به مراحل پاياني رسيده است.

وي تصريح کرد: با توجه به اينکه سياست مديريت شهري در سال جاري توجه به مناطق کمترتوسعه يافته و کم برخوردار شهري بود، شهرداري قزوين در اين راستا 500ميليون تومان بودجه براي اين ناحيه اختصاص داده است.

وي اضافه کرد: از اين 500ميليون تومان بودجه 150ميليون تومان براي عمليات عمراني مرمت و لكه‌گيري آسفالت هزينه شده است.

فدائي‌فر گفت: همچنين در سال جاري تعريض بلوار اصلي محلات حسن آباد، وثوق آباد و نجف آباد در دستور کار قرار گرفت که اکنون عمليات عمراني آن در حال اجراست.

اين مقام مسوول اضافه کرد: پروژه مرمت و لكه‌گيري آسفالت در ناحيه انديشه در قالب مرمت و لکه‌گيري آسفالت، مرمت جداول فرسوده و اصلاح دريچه و پل فلزي و همه موارد درخواستي مردمي و سامانه 137 اجرايي خواهد شد.

فدائي‌فر بيان كرد: مرمت پل‌هاي فلزي، دريچه‌هاي فلزي، جداول فرسوده و لكه‌گيري از اقدامات عمراني اين پروژه است كه انجام آنها بر اساس اولويت با درخواست شهروندان به صورت حضوري و يا پيام‌هاي كه از طريق سامانه 137 ارسال مي‌شود، مي‌باشد. 

مدير منطقه سه شهرداري قزوين با بيان اينكه پيام‌هاي كه از طريق سامانه 137 در اين باره ارسال مي‌شود ظرف 48 ساعت اقدامات عمراني آن انجام مي‌شود، گفت: مشكلاتي كه كارشناسان در شهر بررسي كنند، بر اساس آن اقدامات مرمت و لكه‌گيري آسفالت صورت مي‌گيرد.

وي با بيان اينكه اگر آسفالتي نشست كند و يا آسفالتي به دليل حفاري از بين برود آن مكان مرمت و لكه‌گيري آسفالت مي‌شود، افزود: افزايش رفاه حال شهروندان و پاسخ به درخواست‌هاي آنان از دلايل اجراي اين پروژه است.

پايان پيام 

تصاویر مرتبط