پنجشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۶

فدائي‌فر، مدير منطقه سه شهرداري قزوين خبر داد؛

پايان عمليات اجرايي آماده‌سازي، جدولگذاري و آسفالت سرد ناحيه مهديه قزوين

کيومرث فدائي‌فر، مدير منطقه سه شهرداري قزوين گفت: در سال 95 آماده‌سازي، جدولگذاري و آسفالت سرد(تراش آسفالت) ناحيه مهديه به پايان رسيده است.

به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ کيومرث فدائي‌فر افزود: در سال جاري براي آماده‌سازي، جدولگذاري و آسفالت سرد(تراش آسفالت) ناحيه مهديه 500ميليون تومان اعتبار هزينه شده است.

وي بيان کرد: اقدامات عمراني آماده‌سازي، جدولگذاري و آسفالت سرد(تراش آسفالت) در اسماعيل آباد، اکبر آباد و اميرآباد در ناحيه مهديه در راستاي افزايش رفاه حال شهروندان اجرايي مي‌شود.

اين مقام مسوول بيان کرد: يکي از سياست‌هاي مديريت شهري در سال جاري توجه به مناطق کمترتوسعه يافته و کم برخوردار شهري است.

وي بيان کرد: همچنين در سال جاري ساماندهي و بازسازي رودخانه اسماعيل‌آباد از امتداد روستاي اسماعيل آباد به پايان رسيد.

اين مقام مسوول بيان کرد: رودخانه اسماعيل‌آباد از وضعيت نامناسبي برخوردار و در حال مخروب شدن بود که ساماندهي و بازسازي رودخانه اسماعيل‌آباد از امتداد روستاي اسماعيل آباد در برنامه کاري قرار گرفت.

مدير منطقه سه شهرداري قزوين گفت: همچنين در سال جاري عمليات عمراني تعريض پل ورودي اسماعيل آباد و آسفالت اين مسير به پايان رسيد.

فدائي‌فر افزود: عمليات عمراني تعريض پل ورودي اسماعيل آباد به طول 200متر به پايان رسيده است.

پايان پيام 

تصاویر مرتبط