شنبه ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

ميزاني، معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين:

تدابير لازم براي تسهيل عبور و مرور در روزهاي پاياني سال انديشيده شده است

معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين گفت: با توجه به افزايش حجم تردد شهروندان در روزهاي پاياني سال، تدابير لازم براي تسهيل عبور و مرور شهروندان در معابر شهر انديشيده شده است.

به گزارش روابط عمومي سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين، وهاب ميزاني افزود: با توجه به فرارسيدن سال نو حجم تردد شهروندان در معابر سطح شهر افزايش چشمگيري پيدا کرده است.

وي عنوان کرد: افزايش حجم تردد شهروندان در معابر موجب بروز مشکلات ترافيکي مي شود بنابراين نياز است که تدابير لازم براي تسهيل در عبور و مرور شهروندان براي انجام خريدهاي نوروزي انديشيده شود.

معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين تصريح کرد: در اين راستا با همکاري پليس راهور، بازرسان سازمان هاي اتوبوسراني و تاکسيراني سعي مي کنيم جريان ترافيک معابر شهر قزوين به ويژه معابر پر تردد را روان کنيم تا شهروندان در ترددهاي خود با مشکلي روبرو نشوند.

ميزاني گفت: عوامل پليس راهور، بازرسان سازمان هاي اتوبوسراني و تاکسيراني در نقاط حساس شهر قزوين که شامل ميدان سرداران، ميدان حسن نصراله، خيابان نادري، تقاطع شهدا و تقاطع عدل-خيام  است، حضور پيدا مي کنند.

وي با اشاره به ارائه خدمات نوروزي توسط سازمان هاي زيرمجموعه حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيک در آستانه سال نو خاطرنشان کرد: خط کشي معابر، شستشوي چراغ هاي راهنمايي و علائم راهنمايي و رانندگي در سطح شهر و نوسازي علائم راهنمايي از جمله اقدامات نوروزي است که توسط سازمان هاي زيرمجموعه معاونت انجام مي شود.

معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين يادآور شد: سازمان هاي اتوبوسراني و تاکسيراني تمام تلاش خود را به کار مي گيرند تا در ايام تعطيلات نوروز بهترين خدمات را به مسافران و گردشگران نوروزي ارائه دهند.

ميزاني يادآور شد: بازرسان سازمان هاي مذکور نيز در اين مدت آماده دريافت و رسيدگي به انتقادات، شکايات و پيشنهادات شهروندان و مسافران نوروزي هستند.

 

تصاویر مرتبط