یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

هنرور، مدير کميسيون هماهنگي امور اجرايي شهر قزوين خبر داد؛

توقف صدور مجوز حفاري از 15 اسفند 95 تا 15 فروردين 96 در شهر قزوين

عليرضا هنرور، مدير کميسيون هماهنگي امور اجرايي شهر قزوين گفت: با توجه به مصوبه کميسيون هماهنگي امور اجرايي شهرداري قزوين کار صدور مجوز عمليات حفاري ها از پانزدهم اسفند ماه سال جاري تا پانزدهم فروردين سال آينده متوقف خواهد شد.

هنرور افزود: با توجه به افزايش ميزان تردد در تمامي خيابان‌هاي اصلي و مرکزي شهر از همه دستگاه‌هاي خدمات رسان انتظار مي رود نسبت به ترميم حفاري هاي خود حداکثر تا بيستم اسفند ماه سال جاري اقدام کنند و در اين زمينه شهرداري قزوين آماده ارائه هرگونه خدمات و همکاري با اين دستگاه‌ها مي‌باشد.

وي در پايان يادآور شد: کميته‌هاي حفاري مناطق سه گانه شهرداري قزوين تنها مجوز حفاري هاي ضروري را با توجه به اهميت موضوع صادر خواهند کرد.

 

تصاویر مرتبط