یکشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۸

فدائي‌فر، مدير منطقه سه شهرداري قزوين:

مجوز 870حفاري در منطقه سه شهرداري قزوين صادر شد

کيومرث فدائي‌فر، مدير منطقه سه شهرداري قزوين گفت: در 11 ماه اول سال جاري 870 مجوز حفاري در منطقه سه شهرداري قزوين صادر شده است.

کيومرث فدائي‌فر، مدير منطقه سه شهرداري قزوين گفت: در 11 ماه اول سال جاري 870 مجوز حفاري در منطقه سه شهرداري قزوين صادر شده است.

به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ فدائي‌فر افزود: در اين مدت 23 هزار و 940 مترطول حفاري براي 870مورد صورت گرفته است.  

وي گفت: در اين مدت 19 مورد براي شرکت آبفاي شهرستان قزوين به متراژ 8هزار و 424 متر طول و 15 مورد براي سازمان پارک‌هاي شهرداري قزوين به متراژ هزار و 365 مترطول مجوز حفاري صادر شده است.

فدائي‌فر گفت: همچنين در اين مدت 9 مورد براي گاز ناحيه قزوين به متراژ 2هزار و 123 مترطول و 6 مورد براي شرکت برق قزوين به متراژ 117مترطول مجوز حفاري صادر شده است.

وي بيان کرد: در اين مدت همچنين 2 مورد براي سازمان ترافيک شهرداري قزوين به متراژ 227مترطول، 2مورد براي سازمان ميادين به متراژ 23مترطول، يک مورد براي سازمان پسماند به متراژ 8مترطول، 16 مورد براي مخابرات به متراژ 5 هزار و 127مترطول و يک مورد براي سازمان بهسازان به متراژ 145 مترطول مجوز حفاري صادر شده است.

وي گفت: همچنين در اين مدت يک مورد براي سازمان زيباسازي به متراژ 56مترطول و 3 مورد براي سازمان آتش نشاني به متراژ 187 متر طول مجوز حفاري صادر شده است.

فدائي‌فر گفت: در اين مدت نيز براي ناحيه مهديه 30مورد و براي ناحيه مينودر 47مورد مجوز حفاري صادر شده است.

اين مقام مسوول بيان کرد: در اين مدت 793 مورد مجوز حفاري براي انشعابات مردمي به متراژ 4هزار و 827 مترطول صادر شده است.

وي تاکيد کرد: شهروندان قبل از اقدام به هر گونه حفاري در معابر اصلي و فرعي حتما از شهرداري و ساير شركت‌هاي خدمات رسان مجوز دريافت کنند تا شهرداري نيز با آگاهي از مجوزهاي صادر شده بتواند به موقع با هماهنگي شركت‌هاي عنوان شده نسبت به مرمت و آسفالت محل حفاري اقدام كند.

پايان پيام 

 

 

  

تصاویر مرتبط