دوشنبه ۱۳۹۵/۱۲/۰۲

حجت‌الاسلام ابوترابي فرد، رئيس ھيئت امناء موزہ تاريخ و تمدن جهان

قزوين، ميزبان دائمي موزه تاريخ و تمدن جهان اسلام شد

نخستين نشست هيئت امناء و شوراي عالي اجرايي ايجاد موزه تاريخ و تمدن جهان اسلام با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمين سيد محمدحسن ابوترابي فرد، و به همت مجمع جهاني شهرهاي اسلامي در تهران برگزار شد.

 در اين نشست، حجت‌الاسلام‌والمسلمين ابوترابي فرد گفت: تأسيس بناي فاخر موزه تاريخ و تمدن جهان اسلام براي ارائه چهره زيباي تمدن پرافتخار اسلام در قزوين، بسيار بااهميت است و جا دارد تا از آقاي دکتر نصرتي، شهردار قزوين و رياست مجمع براي طي کردن اين مسير سخت و ناپيمودني صميمانه قدرداني کرد.

حجت‌الاسلام ابوترابي فرد، به‌عنوان رئيس هيئت امناء که ميزبان مقامات عالي‌رتبه نظام در نخستين نشست هيئت امناء بود، تأکيد کرد تا با همراهي همه اعضاء و استفاده از ظرفيت‌هاي ملي و بين‌المللي، فرآيند ساخت و تجهيز موزه با سرعت و دقت لازم طي شود.

دکتر صالحي اميري، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، ضمن توجه بر اهميت موضوع، خاطرنشان کرد که ساختار، مهم‌ترين مسئله در اين مرحله از تأسيس موزه است. ازاين‌رو بر ضرورت و تسريع در شکل‌گيري اين ساختار، در چارچوب يک بنياد ملي با ظرفيت‌هاي قانوني مناسب و استحکام لازم نسبت به تأمين منابع مالي و تخصيصي اعتبار براي انجام اين اقدام مهم بين‌المللي تأکيد کردند.

 دکتر علي‌اکبر صالحي، رئيس سازمان انرژي اتمي ايران نيز ضمن تأکيد بر اهميت موضوع نسبت به چگونگي و نوع مشارکت سازمان ملل متحد و ساير نهادهاي بين‌المللي در پروژه موزه تاريخ و تمدن جهان اسلام تأکيد داشتند.

دکتر علي ربيعي، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز در اين نشست بر ضرورت توجه و بهره‌برداري به شاخصي‌هاي سازمان ملل در انتخاب شهر پايلوت و معرفي و به‌کارگيري آن‌ها در فرآيند تشکيل موزه مواردي تأکيد کرد.

دکتر فريدون همتي، استاندار قزوين نيز با توجه به پايلوت جهاني شکوفايي قزوين (CPI)، خاطرنشان کردند که اين حرکت، يک حرکت تأثيرگذار در شکوفايي شهر قزوين است.

وي ادامه داد: بنابراين براي موفقيت آن بايستي همه مراحل با دقت لازم و البته با تخصيص منابع مالي کافي طي گردد.

دکتر نصرتي، شهردار قزوين و رئيس مجمع جهاني شهرهاي اسلامي (WAIC)، با تشکر از حمايت‌هاي ارزنده دولت در فرآيند اجرايي پايلوت جهاني شکوفايي شهري، ضمن معرفي ابعاد و ساختار محتوايي و اجرايي موزه تاريخ و تمدن جهان اسلام، مراحل اجراي از معرفي قزوين به‌عنوان کانديد و سپس پايلوت جهاني (CPI) تا ارائه پروژه‌هاي نه‌گانه مربوط به شکوفايي شهري و جزئيات اقدامات و برنامه‌هاي انجام‌شده را براي اعضاي جلسه تشريح کرد و افزود: در سال‌هاي اخير شهر قزوين علاوه بر توجه بنيادين به مقوله توسعه شهري در مقياسي محلي و ورود به پروژه‌هاي اجراي مرتبط با زيرساخت‌هاي شهري و فعال ساختن ظرفيت‌هاي بومي و ملي با نگاهي فراتر، معرفي ظرفيت‌هاي شهر و کشور را در عرصه‌هاي بين‌المللي، سازمان ملل و کشورهاي اسلامي با پيگيري‌هاي مستمر و حمايت‌هاي مقامات کشوري، دبيرخانه مجمع جهاني شهرهاي اسلامي و مجمع جهاني شهرداران راه ابريشم شکل داده است.

وي ادامه داد: اين ظرفيت‌سازي در عرصه‌ي بين‌المللي در جهت ايجاد تعاملات در خصوصي توسعه شهري و معرفي ارزشي‌هاي ويژه تمدن ايراني - اسلامي و با تأکيد بر محوري قرار دادن توسعه، سعي در آدرسي کردن و معرفي شهر قزوين با توجه به ويژگي‌هاي ارزنده در جهان اسلام و بهره‌برداري ويژه در زمينه‌هاي تخصصي اقتصاد شهري و شکوفايي شهري بوده است.

شهردار قزوين با اظهار اينکه مقر دائمي موزه تاريخ و تمدن جهان اسلام، يک ظرفيت ارزشمند است که به‌عنوان يکي از نخستين دستاوردهاي اين فعاليت درخشان است، افزود: در تفاهم به‌عمل‌آمده با دکتر ايزدي، مديرعامل شرکت عمران و بهسازي شهري ايران، دو محله تاريخي ديمج و آخوند که حاوي ارزش‌هاي تاريخي و فرهنگي منحصربه‌فردي هستند، باوجوداين پروژه در قالب احياء و ساماندهي به‌عنوان محله ايراني - اسلامي در چارچوب بازآفريني شهري قرار خواهند گرفت.

در ادامه دکتر داود محمدي، نماينده مردم قزوين در مجلس شوراي اسلامي و رئيس کميسيون اصل 90 مجلس با تأکيد بر معرفي قزوين به‌عنوان پايلوت جهاني شکوفايي شهري در فرآيندي پيچيده، از زحمات دکتر نصرتي قدرداني کرد و همچنين حمايت‌ها و توجه حجت‌الاسلام ابوترابي فرد به‌عنوان رئيس هيئت امناء و وزراي دولت و ساير اعضاء هيات امناء در جهت توجه به اهميت موزه تاريخ و تمدن جهان اسلام و نقشي و ظرفيت بالقوه‌اي که اين امکان در توسعه شهر قزوين و همچنين در جهت معرفي جمهوري اسلامي ايران در منطقه و جهان اسلام و در سطح بين‌المللي خواهد داشت را مورداشاره قراردادند،

 وي همچنين ضرورت تعامل هيئت امناء در خصوص موزه را با مجلس شوراي اسلامي در جهت پيشبرد برنامه و استفاده از ظرفيت‌هاي بسيار مهم مجلس شوراي اسلامي مورد تأکيد قراردادند.

دکتر سعيد ايزدي، معاون وزير راه و شهرسازي، از توافق مشارکت مؤثر با شهر قزوين در خصوصي اختصاصي دو زمين تجاري - مسکوني به اين پروژه، در چارچوب اهداف وزارت راه و شهرسازي و ستاد بازآفريني شهري خرداد تا يکي از آن‌ها جهت احداث پروژه و ديگري براي اجراي اين پروژه فروخته و مصرف شود.

وي افزود: بر اساس اهداف مشترک و با توجه به نو و بديع بودن موضوع و انرژي خويي که اين برنامه در شهر قزوين ايجاد مي‌کند و همچنين بر اساس برنامه (CPI) که قصدش ارتقاء کيفيت شهرها است، هر عاملي که به ايجاد اين کيفيت زيست کمک بکند، موردحمايت وزارت راه و شهرسازي هم هست. ازآنجاکه اين پيشنهاد در قلب بافت ارزشمند تاريخي شهر قزوين قرار دارد، مي‌تواند بافت را متحول کند، مي‌تواند منحصربه‌فرد باشد. در اين مسير کمک‌هاي فني هيات نيز بسيار قابل‌توجه و ارزنده خواهد بوده ايشان همچنين اشاره کردند که اين برنامه مي‌تواند همگرايي بين کشورهاي اسلامي ايجاد نمايد که اين خود از ويژگي‌هاي خوب اين برنامه است.

 

وي خاطرنشان کرد: توجه به مقوله کيفيت در اين دو محله تاريخي و بسيار ارزشمند، نيازمند يک انرژي است که مي‌تواند اين مجموعه با هماهنگي و در پيرامون عناصر مذهبي محله آن را پديد بياورد.

دکتر سيد محمد مجابي، معاون سازمان محيط‌زيست کشور، ضمن تشريح ابعاد مختلف شکوفايي شهري و پايلوت SDG و تأکيد بر ارزشمندي اين موزه، پيگيري در خصوصي تثبيت جايگاه حقوقي بنياد و همچنين اختصاص رديف بودجه مستقيم، يا به مجمع جهاني شهرهاي اسلامي را با توجه به‌ضرورت تسريع در کميسيون تلفيق مجلسي شوراي اسلامي؛ از موضوعات بسيار مهم مرتبط معرفي کردند.

 دکتر محمدرضا کارگر، مديرکل موزه‌هاي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري نيز ضمن ارزشمند دانستن اين اقدام، ضرورت توجه به استانداردهاي بين‌المللي و ملي موزه‌ها در ساختار و نظام تفکيک فضاها و توجه به موضوعات علمي و تخصصي در اين حوزه را در جهت پربارتر شدن اين برنامه پيشنهاد دادند.

دکتر يار زاده، دبير کل مجمع جهاني شهرهاي اسلامي نيز با تأکيد بر اهميت اين موزه در جهت ايجاد تمرکز براي استفاده از پتانسيل‌هاي سازمان ملل و کشورهاي اسلامي، ضرورت به‌کارگيري ظرفيت‌هاي مختلف دستگاه‌هاي ملي و هم‌افزايي در جهت تحقق آرمان‌هاي اين موزه را شايان توجه خواندند.

در پايان تفاهم‌نامه‌اي بين مجمع جهاني شهرهاي اسلامي (WAIC) و شرکت عمران و بهسازي شهري ايران، در حضور اعضاء هيئت امناء و شوراي عالي اجرايي موزه تاريخ و تمدن جهان اسلام به امضاء رسيد.

شايان ذکر است در اين نشست که با حضور سيد مرتضي نبوي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، دکتر صالحي اميري وزير فرهنگ ارشاد اسلامي و دکتر علي ربيعي وزير کار و رفاه و تأمين اجتماعي و دکتر سيد علي‌اکبر صالحي معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي، دکتر فريدون همتي استاندار قزوين، دکتر داود محمدي رئيس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، ايزدي معاون وزير راه و شهرسازي، آيت اله تلخابي نماينده قزوين در مجلس خبرگان رهبري، لطف‌اله سياهکالي مرادي معاون رئيس سازمان صداوسيما و رئيس سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي، سيد محمد مجابي معاون سازمان محيط زيست کشور، دکتر موسي خاني رئيس دانشگاه آزاد اسلامي قزوين، محمد نادر محمد زاده مديرکل اداره راه و شهرسازي استان تهران و مسعود حق لطفي مديرکل اداره راه و شهرسازي استان قزوين حضور داشتند.

 

 

تصاویر مرتبط