دوشنبه ۱۳۹۱/۰۶/۰۶

مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين:

كليه كانال‌ها و رودخانه‌هاي سطح شهر لايروبي و بسترسازي مي‌شوند

لايروبي و بسترسازي كليه كانال‌ها و رودخانه‌هاي سطح شهردر دستور كار ايستگاه‌هاي هفت گانه سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين قرار گرفته است.

 

مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين گفت: با توجه به گرماي كنوني هوا و نزديك شدن به فصل بارندگي و فراهم بودن شرايط براي هدايت صحيح و مناسب آبهاي سطحي در رودخانه‌ها، لايروبي و بسترسازي كليه كانال‌ها و رودخانه‌هاي سطح شهر در دستور كار ايستگاه‌هاي هفتگانه سازمان قرار گرفته است.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ عباس عسگري با بيان اينكه رودخانه بلوار خرمشهر حد فاصل چهار راه وليعصر تا ميدان تهران قديم توسط ايستگاه شماره يك خدمات شهري سازمان پاكسازي و لايروبي شده است، افزود: با توجه به گرماي كنوني هوا و نزديك شدن به فصل بارندگي و لزوم هرچه بيشتر رعايت بهداشت زيست محيطي و جلوگيري از ايجاد بوي نامطبوع و همچنين فراهم بودن شرايط براي هدايت صحيح و مناسب آبهاي سطحي در رودخانه‌ها، لايروبي و بستر سازي كليه كانال‌ها و رودخانه‌هاي سطح شهر در دستور كار ايستگاه‌هاي هفتگانه سازمان قرار گرفته است.
وي در خصوص آبگرفتگي انهار و معابر سطح شهر بيان كرد: يكي از علت‌هاي اصلي آبگرفتگي در انهار و معابر سطح شهر عدم رعايت نظافت برخي از شهروندان و كسبه مي‌باشد، چرا كه گاها مشاهده مي شود پسماند و زباله توسط اين عزيزان در معابر و انهار تخليه مي شود و اين امر موجب آبگرفتگي در زمان بارندگي، ايجادبوي نامطبوع در فصول گرم سال و همچنين محيط مناسبي براي تكثير حشرات و حيوانات موذي و انتشار عوامل بيماريزا خواهد شد.
عسگري بيان كرد: در اين عمليات پاكسازي، تعداد 40 نفر نيروي انساني، يك دستگاه باب كت و 5 دستگاه خاور و يك دستگاه جرثقيل بكار گيري شده است كه نهايتا تعداد 45 سرويس ماسه و لجن به جايگاه تخليه منتقل گرديد و همچنين براي حفظ و نگهداري رودخانه و جلوگيري از تجمع گل و لاي مجدد در كف آن نيز هر روز 2 نفر نيروي انساني در رودخانه مستقر مي‌شوند.
مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين نيز در خصوص تنظيف ويژه مسيرهاي راهپيمايي روز قدس بيان كرد: در اين برنامه تنظيف اختصاصي، رفت و روب خيابان‌ها و پياده‌روها، پاكسازي ريفوژ وسط خيابان، جمع آوري پسماندهاي ساختماني تخليه شده در معابر، تخليه مجدد مخازن زباله و آب پاشي مسير هاي راهپيمايي صورت گرفت.
اين مسوول اضافه كرد: در اين عمليات پاكسازي تعداد 25 نفر نيروي انساني،3 دستگاه خاور ،يك دستگاه باب كت و 2 دستگاه تانكر آب بكارگيري شد .
مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين همچنين از پاكسازي اختصاصي زمين‌هاي غير محصور از جمله خيابانهاي شهيد بابايي، نوروزيان، فجر، بلوار سعادت، شهرك عارف، ملاصدرا، بلوار اميركبير، خيابان معرفت، كوچه هاي بهار (پونك) و جاده اسماعيل آباد خبر داد و بيان كرد: با توجه به غير محصور بودن برخي زمين‌ها در محدوده ايستگاه‌ها و عدم وجود ديوار و پوشش مناسب، مكاني براي تخليه پسماندهاي ساختماني برخي از شهروندان شده است و از سوي ديگر  رشد گياهان و خاشاك در اين زمين ها چهره اي زشت و محيطي مناسب براي رشد و تكثير حشرات و جوندگان موذي را موجب مي شود، لذا سازمان مديريت پسماند به جهت جلوگيري از اين موضوع، تنظيف و پاكسازي ويژه اين مكان ها را در دستور كار ايستگاه هاي هفتگانه خود قرار داده است.
اين مسوول اضافه كرد: در اين عمليات پاكسازي 20 نفر نيروي انساني، يك دستگاه لودر، يك دستگاه باب كت 4 دستگاه خاور بكارگيري و 20سرويس پسماند و نخاله ساختماني به جايگاه تخليه منتقل گرديد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط