پنجشنبه ۱۳۹۱/۰۵/۲۶

بيانيه دعوت رئيس شوراي اسلامي شهر و شهردار قزوين براي شرکت در راهپيمايي

رئيس شوراي اسلامي شهر و شهردار قزوين در پيامي مردم شهر قزوين را براي حضور پرشور در راهپيمايي روز جهاني قدس دعوت کردند.

 

رئيس شوراي اسلامي شهر و شهردار قزوين در بيانه‌اي مشترک با تاکيد بر حضور گسترده مردم روزه دار در روز جهاني قدس اين حضور را نشانه حمايت از مردم مظلوم فلسطين و پاسخي کوبنده به دشمنان نظام اسلامي بيان کردند.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ شوراي اسلامي شهر و شهرداري قزوين در اين بيانيه ضمن تجديد ميثاق با آرمان هاي رهبر كبير انقلاب، حضرت امام خميني (ره) و خلف صالح ايشان حضرت آيت اله خامنه اي (دامت بركاته) رهبر معظم انقلاب همگام و هم صدا با آحاد مردم شريف و هميشه در صحنه ايران اسلامي، در راهپيمايي روز قدس شركت نموده و به عنوان قطره‌اي از اقيانوس بيكران امت اسلامي نشان خواهند داد كه با رهايي قدس عزيز از چنگال صهيونيسم و حاكميت اسلام عزيز بر كل جهان، همچنان گوش به فرمان ولي امر مسليمن جهان خواهند بود.
 متن پيام رئيس شوراي اسلامي شهر قزوين و شهردار قزوين به شرح ذيل است:
روز قدس ميراث گرانبهاي بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي و نشاني از عمق دور انديشي ايشان، كه بيانگر اعتقاد و پايبندي به انديشه وحدت و انسجام اسلامي مقابل زورگويان عرصه جهاني است.
روز قدس، برگي از تاريخ را ورق مي‌زند و مظلوميت سرزمين قدس شريف را در مقابل هجمه هاي دژخيمان جهاني بر همگان آشكار مي‌سازد و همه انديشه‌ها و فطرت هاي پاك دنيا را به سرزمين هاي اشغال شده فلسطيني فرا مي خواند تا با حس همدلي، وحدت، آزاديخواهي و ظلم ستيزي امت اسلامي آزادي كامل قدس شريف افراشته شدن پرچم عدالت طلبي بر قله جهان به وقوع بپيوندد.
شوراي اسلامي شهر و شهرداري قزوين ضمن تجديد ميثاق با آرمان هاي رهبر كبير انقلاب، حضرت امام خميني (ره) و خلف صالح ايشان حضرت آيت اله خامنه اي (دامت بركاته) رهبر معظم انقلاب همگام و هم صدا با آحاد مردم شريف و هميشه در صحنه ايران اسلامي، در راهپيمايي روز قدس شركت نموده و به عنوان قطره اي از اقيانوس  بيكران امت اسلامي نشان خواهند داد كه با رهايي قدس عزيز از چنگال صهيونيسم و حاكميت اسلام عزيز بر كل جهان، همچنان گوش به فرمان ولي امر مسليمن جهان خواهند بود.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط