سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۴/۲۰

عرشيان، مدير عامل سازمان ترافيک شهرداري قزوين:

شيب عرضي ميدان تهران قديم قزوين تغيير مي يابد

شيب عرضي ميدان تهران قديم با اعتبار 700 ميليون ريال توسط سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين تغيير مي يابد.

 

اسماعيل عرشيان، مدير عامل سازمان حمل ونقل و ترافيک شهرداري قزوين گفت: ميدان تهران قديم در كنار عملكرد ترافيكي، يكي از ميادين اصلي شهر قزوين و نماد اين شهر نيز مي باشد كه اين ميدان در سال 89 -90 توسط مديريت منطقه يك شهرداري بر اساس طرح اصلاح هندسي، ساماندهي شد، ولي اصلاح شيب عرضي و زيرسازي اطراف ميدان ناقص ماند.
عرشيان گفت: سياست اصلي سازمان حمل و نقل و ترافيک در خصوص پروژه اصلاحات هندسي امسال، تكميل پروژه هاي نيمه تمام مي باشد و در همين راستا اين سازمان قصد دارد نسبت به اصلاح شيب عرضي ميدان تهران قديم كه هم اكنون بر عكس حالت استاندارد مي باشد، اقدام نمايد.
وي با بيان اين که طبق استاندارد، بهترين شيب عرضي ميدان دو الي چهار درصد به سمت داخل ميدان مي باشد، عنوان کرد: هم اكنون اين شيب حدود 10 درصد در جهت عكس و به سمت بيرون ميدان مي باشد كه در اكثر مواقع به ويژه زمان بارندگي باعث لغزندگي و بروز تصادفات مي شود.
مدير عامل سازمان حمل ونقل و ترافيک شهرداري قزوين با اشاره به اقدامات مربوط به زير سازي قسمت سواره رو اين ميدان گفت: در اثر نفوذ آب هاي موجود در طرح آب نماي داخل ميدان، قسمت سواره رو فاقد مشخصات فني لازم شده كه بايد جمع آوري و دوباره با مصالح و مشخصات فني جايگزين شود.
عرشيان همچنين با اشاره به مشخصات اين طرح بيان کرد: اين طرح، دسترسي خودروها از ميدان تهران قديم به خيابان آيت ا... كاشاني -كه باعث تداخل با جريان ترافيك شرق به غرب و همچنين رويكرد شمال به غرب مي شدند- را  محدود و دسترسي آنها از طريق دور برگردان بلوار خرمشهر تامين مي کند.
وي ساماندهي ايستگاه تاكسي ابتداي خيابان تهران قديم را يكي از اهداف اين طرح عنوان کرد و گفت: اين اقدام با هماهنگي سازمان تاكسيراني شهرداري قزوين در برنامه كاري اين سازمان قرار گرفته است.
مدير عامل سازمان حمل ونقل و ترافيک شهرداري قزوين در پايان خاطر نشان کرد: موضوع جمع آوري و دفع آب هاي سطحي يكي ديگر از اهداف اجراي اين طرح مي باشد، بدين ترتيب كه با احداث كانال آب در رينگ داخلي ميدان، آب هاي سطحي جمع آوري و به داخل رودخانه هدايت مي شود.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط