دوشنبه ۱۳۹۱/۰۴/۱۹

گنجي، مدير منطقه سه شهرداري قزوين اعلام کرد:

آغاز عمليات عمراني ساماندهي آب‌هاي سطحي پونک و جانبازان

عمليات عمراني ساماندهي آب‌هاي سطحي پونک و جانبازان با اعتبار 500ميليون تومان آغاز شد و تا پايان سال جاري به اتمام خواهد رسيد.

مديرمنطقه سه شهرداري قزوين گفت: عمليات عمراني ساماندهي آب‌هاي سطحي پونک و جانبازان با اعتبار  500ميليون تومان آغاز شد و تا پايان سال جاري به اتمام خواهد رسيد.

به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ ناصر گنجي با بيان اينکه امسال طبق برنامه‌ريزي انجام شده آب‌هاي سطحي مسير بلوار اميرکبير پونک تا جانبازان ساماندهي خواهد شد، افزود: براي ساماندهي هدايت آب‌هاي سطحي پونک و جانبازان امسال 850متر طول برنامه‌ريزي  شده است.  

وي با بيان اينکه اين پروژه تا پايان سال اجرايي خواهد شد، بيان کرد: براي ساماندهي پروژه‌هاي آب‌هاي سطحي 600مترطول لوله گذاري و 250مترديوار سنگي انجام خواهد شد.

مديرمنطقه سه شهرداري قزوين بيان کرد:  رفع آبگرفتگي و ساماندهي آبهاي سطحي که در زمان بارندگي موجب کندي تردد شهروندان و خودروها و يا مسدود شدن مسيرها مي‌شود از مهمترين اولويت هايي است که از سوي مديريت شهري مورد توجه قرار گرفته است.

اين مقام مسوول اضافه کرد: اجراي اين پروژه يکي از درخواست هاي شهروندان بود که با رويکرد سلامت شهروندان اجرايي گرديد.

پايان پيام

تصاویر مرتبط