یکشنبه ۱۳۹۱/۰۴/۱۸

گنجي، مدير منطقه سه شهرداري قزوين:

عمليات اجرايي آماده‎سازي بافت‌هاي باز در سال 91 آغاز شد

عمليات اجرايي آماده‎سازي بافت هاي بازي که در سال 91برنامه ريزي شده است با اعتبار 700 ميليون تومان تا پايان سال جاري به اتمام خواهد رسيد.

 

ناصر گنجي، مدير منطقه 3 شهرداري قزوين گفت: عمليات اجرايي آمادهسازي بافت هاي بازي که در سال 91برنامه ريزي شده است با اعتبار 700 ميليون تومان تا پايان سال جاري به اتمام خواهد رسيد.

به گزارش روابط عمومي منطقه 3 شهرداري قزوين؛ گنجي با بيان اينکه پروژه آمادهسازي بافت‌هاي باز  با هدف تشويق براي ساخت و ساز و صدور مجوز پروانه ساختماني مي‌باشد، بيان کرد: منطقه سه با توجه به شرايط آن داراي بافت‌هاي باز زيادي است، بر اين اساس هرساله طبق برنامه ريزي و اولويت اجراي اين پروژه برنامهريزي مي شود که برنامه ريزي سال جاري با توجه به شرايط آب و هواي و منابع مالي تا پايان سال به اتمام خواهد رسيد.

وي بيان کرد: طبق برنامه‌ريزي سال جاري آمادهسازي بافت باز قطعاتي از جمله 65،66،67،68، 49و 45ملاصدرا، بلوک 15مينودر، خيابان اصلي مرصاد انجام خواهد شد.

گنجي خاکبرداري، خاکريزي، جدول‌گذاري و بتن ريزي را از مشخصات عمراني اين پروژه دانست و افزود : آماده سازي بافت‌هاي باز بر اساس نياز شهروندان براي ساخت و ساز انتخاب و اولويت بندي مي‌شود.

مدير منطقه سه شهرداري قزوين تصريح کرد: در سال گذشته براي اين پروژه 400ميليون تومان اعتبار هزينه شده بود که امسال به 700ميليون تومان افزايش يافته است.

پايان پيام

 

تصاویر مرتبط