شنبه ۱۳۹۱/۰۴/۱۷

مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين:

سرويس هاي بهداشتي پايانه هاي آزادگان و غرب ساماندهي مي شوند

طرح ساماندهي سرويس هاي بهداشتي پايانه هاي آزادگان و غرب قزوين توسط سازمان خدمات طراحي به پايان رسيد.

 

اسماعيل حافظي مديرعامل سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين با اعلام اين خبر و با تصريح اين کهدر ابتدا كانسپت هاي مختلفي براي تغيير پلان سرويس هاي بهداشتي با رعايت استاندارد ابعاد فضاها ارايه شد، ادامه داد: در جلسات برگزار شده براي جلوگيري از طولاني شدن و هزينه زياد اجرا مقرر شد فقط بحث ساماندهي وضع موجود سرويس ها مدنظر قرار گيرد، بنابراين طرح ساماندهي سرويس هاي بهداشتي پايانه ها با انجام مباحثيمانند تعويض كاشي ها و سراميك ها، درب ها و روشويي ها، اجراي سقف كاذب، حذف پله ها و ايجاد شيب راه(رمپ) جهت مناسب سازي براي معلولين و درنظر گرفتن سرويس بهداشتي معلولين و جلوگيري از ديد مستقيم به داخل سرويس ها انجام شد.
اين مقام مسوول خاطر نشان کرد: همچنين در پايانه آزادگان، اتاقي به نام اتاق مادر و كودك جهت رسيدگي به نوزادان و ارايه لوازم بهداشتي مورد نياز كودك، استراحت مادران و شير دادن به نوزادان طراحي شده است.
لازم به ذکر است؛ طرح ساماندهي سرويس هاي بهداشتي پايانه هاي آزادگان و غرب با مسووليت فرزانه صفاري زاده ها، کارشناس سازمان خدمات طراحي شهرداري قزوين به انجام رسيده است.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط