یکشنبه ۱۳۹۱/۰۴/۱۱

نصرتي، سرپرست هيات كشتي؛

بايد اعتماد به نفس را به كشتي قزوين برگردانيم

بايد در ليگ زيرگروه حضور پيدا کنيم چراكه بايد اعتماد به نفس را به کشتي قزوين برگردانيم و همچنين برنامه‌هايي که در گذشته بوده بايد پيگيري بشود و من هم در کنار به جامعه کشتي کمک مي‌کنم.

 

سرپرست هيات کشتي گفت: بايد اعتماد به نفس را به کشتي قزوين برگردانيم و همچنين برنامه‌هايي که در گذشته بوده بايد پيگيري بشود.
به گزارش ويژه نامه خبر ورزشي استان قزوين، مسعود نصرتي شهردار قزوين و سرپرست هيات كشتي استان قزوين با بيان اينكه در اولين گام بايد مسابقات انتخابي استان در همه رده ها برگزار شود و تيم‌ها در هرسطحي به مسابقات کشوري اعزام شوند، افزود:بايد در ليگ زيرگروه حضور پيدا کنيم چراكه بايد اعتماد به نفس را به کشتي قزوين برگردانيم و همچنين برنامه‌هايي که در گذشته بوده بايد پيگيري بشود و من هم در کنار به جامعه کشتي کمک مي‌کنم.
وي با اشاره به برعهده گرفتن اين مسووليت بيان كرد: حدود 3سال پيش اين پيشنهاد به من شد اما بدليل مشغله کاري زيربار اين مسووليت نرفتم. با تماس‌ها و پيگيري ها اين چند روز اخير باز همين شرايط بود ولي به نوعي اعلام شد که در اين مقطع زماني اگر شما بياييد و کمک کنيد کشتي قزوين اوضاع بهتري به خود مي‌گيرد و اگر نياييد جو هيات پرتنش خواهد بود با اين نگاه و علاقه مندي که به اين رشته در گذشته داشتم وارد عرصه شدم و در اولين گام جلسه اي با تمامي اهالي کشتي قزوين داشتم و هماهنگي هايي انجام شد و براساس ميزان وقتي که مي‌توانم بگذارم برنامه ريزي صورت گرفت.
نصرتي با بيان اينكه بدليل مشغله من کارهاي روتين هيات قرار شد که بر دوش دبير و نايب رييس هيات باشد ولي مثل اينکه نايب رييس در هيات نداريم که بزودي يک نفر را معرفي مي کنيم، افزود:  شيوه من استفاده از تمام ظرفيت هاست و هر کس بخواهد همکاري بکند دستش را مي فشارم. سرپرست هيات کشتي با اظهار اينكه با حضور نايب رييس پاي کار و پيگير و ديگر بخش هاي فعال هيات موفقيت دور از دسترس نخواهد بود، گفت: شعار مديران متحد شهري را در شهرداري ايجاد کرديم موفق بود در هيات هم اينگونه عمل خواهيم کرد.
اين مسوول با اشاره به برگزاري  جلسه هم انديشي که با حضور مديرکل و باتجربه هاي کشتي برگزار شد، بيان كرد: من اعلام کردم به هيچ عنوان به دنبال و علاقمند به کارهاي نمايشي و روبنايي در کشتي نيستم و برنامه ريزي هاي من فقط بلندمدت و ميان مدت است و افتخار کارهاي بلندمدت و زيربنايي بماند براي آيندگان؛ کشتي ورزش اول استان و کشور است و اميدواريم با خرد جمعي و کمک جامعه کشتي کار بصورت زيربنايي و اساسي صورت بگيرد.
وي ادامه داد: در اولين گام تاکيد کردم مسابقات انتخابي استان در همه رده ها برگزار شود و تيم‌ها در هرسطحي به مسابقات کشوري اعزام شوند و در ليگ زيرگروه حضور پيدا کنيم چراكه بايد اعتماد به نفس را به کشتي قزوين برگردانيم و همچنين برنامه هايي که در گذشته بوده بايد پيگيري بشود و من هم در کنار به جامعه کشتي کمک مي‌کنم.
نصرتي اضافه كرد: اگر حضور در سطح اول کشتي کشور به پيشرفت کشتي قزوين منتهي بشود حتما اين کار را انجام مي دهيم.
سرپرست هيات کشتي با اشاره به  عدم برگزاري مسابقات ليگ داخل استان و روانه نساختن يک تيم به مسابقات کشوري گفت: در اين راستا اولين دوره رقابت‌هاي استاني چند روز پيش برگزار شد و خودم به همراه معاون عمراني استاندار و برخي ديگر مسوولين حضور پيدا کرديم و با تمام وجود پيگير برگزاري رقابت‌ها در تمامي رده هاي سني هستيم.
اين مسوول با اظهار اينكه حضور من بيشتر از جنبه مديريتي و برنامه ريزي براي کشتي قزوين مثمر ثمر خواهد بود، بيان كرد:  مشکل مالي مختص به هيات کشتي نيست اما بايد با راهکارهاي مديريتي از حمايت بخش خصوصي در کشتي قزوين بهره مند بشويم در هر بخشي اگر اسپانسر خصوصي وارد بشود روند موفقيت و بازدهي افزايش پيدا مي‌کند کما اينکه در شهرداري قزوين هم شما شاهد تحول با حضور بخش خصوصي هستيد.
وي اظهار كرد:  محدوديت زمان بزرگترين مشکل من است اما مديران با اين کمبود وقت بايد هنرشان را نشان بدهند. من کارم فقط نظارت و تعيين خط مشي خواهد بود با کسي هم کاري ندارم که چگونه بوده اما از ضعف هاي آن درس مي گيرم تا بهتر از گذشته عمل کنم.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط