شنبه ۱۳۹۱/۰۳/۲۷

معاون عمليات سازمان آتش نشاني شهرداري قزوين:

بيشترين عملياتهاي خرداد ماه را حريق باغات و علفهاي هرز به خود اختصاص داده است

اطفاء حريق باغات، مراتع و علفهاي هرز بيشترين آمار عملياتهاي سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين را در خردادماه به خود اختصاص داده است.

 

معاون عمليات سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري قزوين گفت: در خرداد ماه بيش از 400 عمليات صورت گرفته که 90 درصد آن مربوط به باغات ، کشتزارها ومراتع بوده است.
قدير موسي خاني افزود : متاسفانه هر ساله با گرم شدن هوا و خشک شدن علف هاي هرز مراتع آمار اين گونه حريقها افزايش چشمگيري مي يابد که جداازخسارات محيط زيست وزيبائي هاي شهرخسارات مادي نيز به همراه دارد.
موسي خاني با اشاره به دلايل اين گونه حريقها از مردم و بخصوص باغداران خواست : مالکين به ايجاد کمربند ايمني در اطراف باغات و زمين هاي کشاورزي ، شخم زدن باغات و اطراف کشتزارها و از بين بردن علفهاي هزر اقدام نمايند.
وي افزود : در سالهاي گذشته متاسفانه شاهد از بين رفتن محصول و دسترنج چندين کشاورز و باغدار به دليل حريق بوده ايم.
معاون عمليات سازمان آتش نشاني با اشاره به اينکه علت اصلي اکثر اين حريق ها عامل انساني است از شهروندان خواست : هنگام تفريح و تفرج در طبيعت حد الامکان از افروختن آتش خودداري و يا نسبت به اطفاء کامل آن اقدام نمايند ضمن اينکه باغداران نيز از افروختن آتش در محوطه باغات براي از بين علفهاي خشک خودداري کنند.
موسي خاني با اشاره به خسارت وارد شدن از اين حريقها گفت : سوختن حدود ده هکتار گندم  در اطراف روستاي نجف آباد در روزهاي پاياني خردادماه نشان از بي توجهي مسافرين به زمين هاي کشاورزي اطراف جاده ها و افروختن آتش در اين مکانها دانست .
معاون عمليات سازمان آتش نشاني تصريح کرد: در حريق باغات حتي خساراتي به چند وسيله نقليه نيز وارد آمده است.

 

تصاویر مرتبط