شنبه ۱۳۹۱/۰۳/۲۷

ايازي، معاون فرهنگي اجتماعي شهرداري تهران در قزوين يادآور شد:

اجلاس مديران فرهنگي اجتماعي شهرها،گامي مهم در تقويت فرهنگ ديني و ايراني

توسعه ي فرهنگ شهر نشيني يکي از مهمترين چشم انداز هايي است که در نشست هاي معاونين فرهنگي اجتماعي کلانشهر ها و مراکز استانهاي کشور دنبال مي شود .

 

برگزاري بيست و چهارمين اجلاس معاونين فرهنگي اجتماعي كلانشهرها و مراكز استانهاي سراسر كشور در 23 و 24 خرداد سال91  در قزوين فرصتي بود تا در گفت و گويي چند دقيقه اي با دكتر ايازي معاون امور فرهنگي و اجتماعي شهرداري تهران داشته باشيم و بر اهداف كلان اجلاس معاونين فرهنگي اجتماعي كلان شهر ها ، اسناد مطرح شده در نشست بيست وچهارم و فعاليت هاي فرهنگي انجام شده در قزوين گريزي كوتاه بزنيم...
  #مهمترين رويكرد و چشم انداز برگزاري اجلاس معاونين فرهنگي اجتماعي كلانشهرها و مراكز استانهاي سراسر كشور را در چه مواردي مي دانيد ؟
 توسعه ي فرهنگ شهر نشيني يکي از مهمترين چشم انداز هايي است که در نشست هاي معاونين فرهنگي اجتماعي کلانشهر ها و مراکز استانها ي کشور دنبال مي شود . اگر به شهرها توجه کنيم متوجه مي شويم كه در آنها سه عامل کالبد شهري ، شهروند و مديريت شهري نقش بسزايي را ايفا مي کنند ؛ ارتباط موثر آنها براي اداره خوب و بهتر شهرها حائز اهميت است و حوزه ي فرهنگي از نقش جدي برخوردار است .
هرچه قدر شهرداري ها توسعه يافته شوند فعاليت هاي فرهنگي اجتماعي شهرداري ها بيشتر مي شود و مشارکت شهروندان در اداره شهر ارتقاء خواهد يافت و در تمامي شهر ها فعاليت هاي فرهنگي در قالب احداث فرهنگسرا ، خانه فرهنگ ، سراي محله و مجموعه هاي فرهنگي گسترده نمود و بروز و ظهور مي يابد .
در اين نشست ها علاوه بر طرح و بررسي اسناد ،  پيشنهادات ارائه شده از سوي معاونين فرهنگي بررسي مي شود و در آخر اسناد به تصويب رسيده در بين معاونين فرهنگي اجتماعي كلانشهر ها و مراكز استانها مبادله مي شود تا اين موضوعات را در شهر هاي خود به اجرا در آورند .
#در نشست بيست و چهارم چه اسنادي مورد بررسي قرار گرفت ؟
در اين اجلاس اسناد مختلفي شامل سند فعاليت هاي قرآني شهر تهران مورد بررسي قرار گرفت ؛ برنامه فرهنگي اقوام مختلف كه در تهران و برخي شهرهاي كشور در سال جاري به اجرا در مي آيد ، ارزيابي شد ؛ همچنين سند توسعه فعاليت هاي ورزشي به همراه سند توسعه عفاف و حجاب و كتابخواني بررسي شد .
هريك از اين اسناد تاثير فوق العاده اي در اداره بهتر شهرها دارد چراكه ساز و كارهاي اجراي آنها در شهر ها فراهم مي شود ؛
از سويي معاونين فرهنگي شهرداري هاي كشور در اين نشست ها سعي مي كنند از تجربيات يكديگر استفاده كنند و اين موارد را در شهر هاي خود به اجرا درآورند ؛ گاهي اوقات اقدامات مثبت و تجارب خوبي برخي كلانشهر ها و مراكز استانها به صورت پيش نويس يك سند آماده مي شود و در اختيار دبيرخانه كميسيون فرهنگي اجتماعي كلانشهرها و مراكز استانها گذاشته مي شود اين دبيرخانه نيز نقطه نظرات خود را اعلام كرده و در نشست اين معاونين به بحث و بررسي كارشناسي گذاشته شده و در نهايت به عنوان يك سند بين همه ي استانها مبادله مي شود و در بيانيه ي پاياني اجلاس گنجانده شده و در اختيار معاونين فرهنگي اجتماعي شهرداري ها ي كشور قرار مي گيرد .
#آيا ضمانت اجرايي براي اين اسناد در نظر گرفته مي شود ؟
انجام كارها در يك سلسله ي طولي به انجام نمي رسد ؛ وقتي در رابطه با يك موضوع به تفاهم مي رسيم همه ملزم به رعايت آن مي شوند .
#درشهر هاي مختلف ايران فرهنگ ها و خرده فرهنگ هاي بيشماري حاكم است آيا اين اسناد براساس يك چارچوب مشخص شده در شهر ها به اجرا در مي آيد يا اينكه قابليت انعطاف و بومي سازي هم دارند ؟
در جواب اين سئوال بايد بگويم كه اين اسناد داراي هر دو ويژگي بيان شده هستند ؛ به طوريكه تمامي اسناد براساس مذهب و فرهنگ مشترك بين تمامي مردم ايران تنظيم مي شود و از اين حيث اعتبار و ارزش خاصي به آنها مي بخشد و در ديگر سوي اين اسناد داراي اين قابليت هستند كه در مراكز استانها و كلانشهر ها براساس فرهنگ و سنت خاص آن منطقه به اجرا درآيند كه اين مورد به نحوه برنامه ريزي و عملكرد مديران فرهنگي اجتماعي شهر ها بستگي دارد .
*براساس شناختي كه تاكنون براي شما حاصل شده ، فعاليت هاي فرهنگي ورزشي انجام گرفته در شهرداري قزوين راچطور ارزيابي مي كنيد ؟
تا آنجا كه بنده اطلاع دارم فعاليت هاي انجام گرفته در اين بخش ها در حال حاضر با رشد 300 درصدي نسبت به دو سال قبل مواجه بوده است ، در اين شهر پيش از اين تنها يك فرهنگسرا وجود داشته كه با تلاش مسئولان به 5 فرهنگسرا در حال افزايش است در كنار اين تعداد خانه هاي فرهنگ رو به فزوني گرفته و در كل فعاليت هاي فرهنگي اجتماعي ورزشي ارتقاء يافته كه جاي دارد به مديران شهرداري قزوين تبريك و خسته نباشيد گفت.
قزوين داراي پيشينه ي بسيار غني در عرصه ي فرهنگ و تمدن مي باشد و لازم است مديران فرهنگي اين شهر فعاليت هاي خود را گسترده تر كنند و در اين عرصه از ويژگي هاي منحصر به فرد و كهن قزوين و توان خانواده ها و بويژه جوانان بهره ببرند .
#برگزاريبرنامه هاي مختلف روز قزوين در 9 شهريور ماه را چه ميزان در شناساندن اين كهن شهر در ديد مردم ايران و جهان موثر مي دانيد ؟
9 شهريور ماه به عنوان روز قزوين نامگذاري شده است و برنا مه ها و همايش هاي مختلفي در طول هفته اي كه به اين منظور اختصاص داده شده در شهر قزوين به انجام مي رسد علاوه براين يك همايش بزرگ براي قزويني هاي مقيم تهران طي اين هفته ترتيب داده شده كه قرار است در برج ميلاد به اجرا درآيد و در آن برخي آثار فرهنگي قزوين در معرض ديد مخاطبين قرار گيرد ؛ برگزاري اين برنامه ها به طور حتم در شناخته شدن قزوين در عرصه ملي و بين المللي مهم خواهد بود و شهرداري تهران تعامل سازنده اي با شهرداري قزوين در جهت اجراي اين برنامه ها برقرار كرده است .
  

 

تصاویر مرتبط