سه‌شنبه ۱۳۹۱/۰۳/۱۶

عرشيان، مديرعامل سازمان ترافيك شهرداري قزوين:

حسگرهاي سيستم هاي چراغ هاي راهنمايي سطح شهر خط كشي شدند

عمليات خط كشي لوپ هاي القايي(حسگرها) سيستم هاي چراغ هاي راهنمايي سطح شهردر راستاي فرهنگ سازي و همراهي شهروندان در كارآيي بهتر اين سيستم ها انجام شد.

 

مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري قزوين با اعلام اين خبر افزود : اين شناسگرها در سيستم كنترل هوشمند تقاطع هاي چراغدار، وظيفه شناسايي جريان ترافيك در رويكردهاي مختلف تقاطع را برعهده دارند.
به گزارش روابط عمومي سازمان ترافيك و حمل ونقل و ترافيك شهرداري قزوين اسماعيل عرشيان اضافه كرد : سيستم هوشمند محلي از جمله روش هاي كنترل سازگار با ترافيك و از پيشرفته ترين روش هاي كنترل بوده و زمان بندي و فازبندي تقاطع را برمبناي شرايط واقعي ترافيك و به صورت لحظه اي تنظيم مي كند.
وي به مزاياي استفاده از اين سيستم ها اشاره كرد و گفت : اعمال مديريت ترافيك، كاهش تاخير و توقف خودروها در تقاطع هاي درون شهري، ايجاد موج سبز و هماهنگي بين تقاطع هاي متوالي يك محور و در نتيجه افزايش حجم عبوري از معابرو همچنين جمع آوري كليه اطلاعات و آمار ترافيكي در باره زماني مشخص و ارائه به صورت فايل هاي متني و گرافيكي براي بررسي كارشناسان ترافيك از جمله مزاياي اين سيستم ها است.
اين مسئول اظهار كرد : براساس برنامه ريزي صورت گرفته توسط معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري قزوين در سال جاري سيستم هوشمند محلي اجرا شده در 10تقاطع شهر با استفاده از نرم افزارscats به سيستم هوشمند مركزي تبديل خواهد شد.
مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري قزوين گفت : با تحقق اين امر علاوه بر استفاده از حسگرهاي خودرو در راستاي كنترل و اعمال زمان بندي هوشمند تقاطع، اطلاعات ترافيكي تقاطع هاي مختلف به يك نرم افزار مركزي مستقر در مركز كنترل ترافيك فرستاده شده و براي كنترل بهينه شريان هاي ترافيكي نيز مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

تصاویر مرتبط