دوشنبه ۱۳۹۱/۰۳/۰۸

توسط سازمان اتوبوسراني؛

يکي از بزرگترين مناقصات شهرداري قزوين برگزار مي شود

يکي از بزرگترين مناقصات شهرداري قزوين در سال 91 در خصوص کارت بليط الکترونيکي سازمان اتوبوسراني شهرداري قزوين توسط اين سازمان در دو هفته متوالي برگزار مي شود.

 

مدير عامل سازمان اتوبوسراني شهرداري قزوين گفت: اين مناقصه با حضور نمايندگان شوراي اسلامي شهر قزوين، معاونين و مديران ارشد شهرداري، بازرسي، هيات مديره، کميته فني شهرداري و اعضاي مناقصه گزار برگزار مي شود.
محمد حسن ايرانخواه اظهار کرد: مناقصه کارت بليط هاي سازمان اتوبوسراني براي تمامي اتوبوس هاي دولتي و غير دولتي اين سازمان برگزار مي شود و در حال حاضر چندين بانک دولتي و نيمه دولتي و شرکت هاي بزرگ خصوصي در اين مناقصه شرکت کرده اند.
وي افزود: شرکت هاي خصوصي شرکت کننده در اين مناقصه، پروژه کارت بليت هاي کلان شهر هايي همچون مشهد، اصفهان و اهواز را در دست اجرا داشته و براي اين شهر ها کارت بليط الکترونيکي را راه اندازي کرده اند.
مدير عامل سازمان اتوبوسراني شهرداري قزوين با تاکيد بر اينکه اجراي کارت بليط الکترونيک در شهر قزوين چکيده تمامي مباحث کارت بليط هاي اجرا شده در کلان شهر ها است، گفت: شهرداري قزوين اميدوار است با اجراي اين پروژه در شهر قزوين گامي اساسي در جهت جلب رضايت شهروندان بردارد.
ايرانخواه همچنين اعلام کرد: با اجراي اين مناقصه، شاهد بهره برداري از کارت بليط هاي الکترونيکي در سه ماهه دوم سال 91 در شهر قزوين خواهيم بود.
وي در پايان خاطر نشان کرد: در برگزاري اين امر مهم هماهنگي هايي با کارشناسان و اساتيد اين فن، شرکت ها و عوامل اجرايي، فني و پشتيباني اين پروژه، سازمان آمار و انفورماتيک شهرداري قزوين، شوراي سازمان اتوبوسراني و پشتيباني شهرداري قزوين به عمل آمده است.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط