دوشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۲۵

در مرکز کنترل ترافيک شهرداري قزوين برگزار مي شود؛

دوره آموزشي سامانه هاي هوشمند چراغ هاي راهنمايي

دوره آموزشي سامانه هاي هوشمند چراغ هاي راهنمايي در مرکز کنترل ترافيک شهرداري قزوين برگزار مي شود.

 

سرپرست مرکز کنترل ترافيک شهرداري قزوين با تاکيد بر اهميت چراغ هاي راهنمايي هوشمند در بهبود ترافيک شهر اظهار کرد: اين دوره آموزشي با هدف آشنايي عوامل حوزه ترافيک با سامانه هاي هوشمند چراغ هاي راهنمايي و همچنين آموزش برنامه نويسي جهت راه اندازي دستگاه فرماندهي اين سامانه ها برگزار مي شود.
محمد رشوند با اشاره به برگزاري دوره آموزشي سامانه هاي هوشمند چراغ هاي راهنمايي توسط شرکت هوشمند ترافيک خاورميانه گفت: اين دوره آموزشي با حضور نمايندگان معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين، سازمان حمل و نقل و ترافيک، پليس راهور و عوامل اجرايي پشتيباني سامانه هاي هوشمند برپا مي شود.
وي در ادامه عنوان کرد: اين دوره آموزشي در سه جلسه تشکيل و در پايان اين دوره، از شرکت کنندگان آزمون گرفته خواهد شد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط