یکشنبه ۱۳۹۱/۰۲/۰۳

معاون اداري و مالي شهرداري قزوين:

توسعه شهري قزوين حاصل نوآوري در مديريت درآمد است

مديريت درآمد شهرداري پيگير طرح هاي جديد جهت تحقق هر چه بهتر درآمدهاي شهري است و از آنجا كه شرايط كنوني اقتصاد شهر و كشور، مديريت درآمدهاي شهري را دچار پيچيدگي و فراز و نشيب هاي خاصي كرده است، اين معاونت تنها با خلاقيت مي تواند تحولي در اين حوزه ايجاد كند.

 

معاون اداري و مالي شهرداري قزوين گفت: نوآوري و خلاقيت در مديريت درآمد، توسعه شهري قزوين را تضمين مي كند.
سيد تقي مجابي اظهار كرد: مديريت درآمد شهرداري پيگير طرح هاي جديد جهت تحقق هر چه بهتر درآمدهاي شهري است و از آنجا كه شرايط كنوني اقتصاد شهر و كشور، مديريت درآمدهاي شهري را دچار پيچيدگي و فراز و نشيب هاي خاصي كرده است، اين معاونت تنها با خلاقيت مي تواند تحولي در اين حوزه ايجاد كند و با دور انديشي پاسخگوي سختي و پيچيدگي هاي آن باشد.
وي با اشاره به اينكه اداره درآمد در سال 90، طرح هاي متعددي را در قالب 36 لايحه به شوراي اسلامي شهر قزوين ارايه كرده است، خاطر نشان كرد: با همكاري مناسب و ارايه نظرات كارشناسانه اعضاي شوراي شهر، تاكنون 32 مصوبه در اين شورا به تصويب نهايي رسيده كه اخذ عوارض تعميرات جزيي و كلي، عوارض اشغال معبر، تجاري موقت، عوارض كاربري غير مصوب از جمله مصوبات مربوط به طرح هاي جديد بوده كه تاكنون به آنها پرداخته نشده بود.
معاون اداري و مالي شهرداري قزوين، اخذ عوارض صدور پروانه تعميرات و دريافت عوارض از قراردادهاي پيمانكاري را از شاخص ترين مصوبات سال گذشته دانست و تاكيد كرد: اين مصوبات مي تواند به رشد درآمدهاي شهري كمك كند.
مجابي با يادآوري برگزاري جشنواره هاي خوش حسابي سالانه عوارض شهرداري براي شهروندان، اظهار كرد: ارايه پيشنهادهاي اصولي و علمي و اجراي سياست هاي تشويقي و ترغيبي براي مشاركت شهروندان در پرداخت هزينه هاي شهر از مهم ترين برنامه هاي اداره درآمد مي باشد، بنابر اين در راستاي اجراي اين سياست ها، شهرونداني كه عوارض نوسازي، بهاي خدمات پسماند و عوارض كسب و پيشه خود را به موقع پرداخت كنند از 10 تا 20 درصد جايزه خوش حسابي بهره مند خواهند شد.
وي ايجاد بستر لازم براي پرداخت الكترونيكي انواع قبوض عوارض شهري و توزيع انبوه آنها را يكي از برنامه هاي موفق شهرداري قزوين در سال گذشته جهت جذب سريع و آسان تر منابع مالي عنوان كرد و يادآور شد: اين برنامه در سال جديد به همراه طرح هاي جديد ديگري با قوت و قدرت پي گيري مي شود و اميد داريم با اجراي آنها منابع پايدار درآمد شهري افزايش يافته و توسعه شهري تحقق يابد، چرا كه انجام پروژه هاي شاخص شهري بدون منابع مالي پايدار امكان پذير نخواهد بود.
معاون اداري و مالي شهرداري قزوين در پايان تاكيد كرد: اجراي تمام برنامه هاي درآمدي شهرداري تنها با همكاري و همراهي آگاهانه شهروندان امكان پذير خواهد بود كه اميدواريم در سال جديد شاهد مشاركت بيشتر همشهريان باشيم.

 

تصاویر مرتبط