چهارشنبه ۱۳۹۱/۰۱/۳۰

خزائلي، مديرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين خبرداد:

اتمام مرمت و ساماندهي بدنه پاساژ ساربان ها توسط سازمان نوسازي

كليه عمليات اجرايي اين بنا با اعتبار 500 ميليون ريال، به علت موقعيت مكاني بنا در مركز شهر، وضعيت بنا، تردد بالا و رعايت امنيت و رفاه حال شهروندان به صورت فشرده در شب اجرا شد.

 

مديرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين گفت: با توجه به دستور شهردار قزوين و در راستاي ساماندهي و بدنه سازي تك بناهاي تاريخي اما چشم نواز، اين سازمان مرمت و نوسازي پاساژ ساربان ها را در دستور كار خود قرار داد.
عليرضا خزائلي با بيان اين خبر اظهار كرد: كليه عمليات اجرايي اين بنا با اعتبار 500 ميليون ريال، به علت موقعيت مكاني بنا در مركز شهر، وضعيت بنا، تردد بالا و رعايت امنيت و رفاه حال شهروندان به صورت فشرده در شب اجرا شد.
وي با بيان اينكه مرمت اين بنا كه در ميدان آزادي و ابتداي خيابان پيغمبريه واقع است از تابستان سال 90 آغاز شد، بيان كرد: پاساژ ساربان ها به علت عدم مراقبت صحيح و ساخت و ساز غير مجاز، به بنايي مخروبه تبديل شده بود كه طي يك برنامه ريزي دقيق متخصصان واحد عمراني سازمان نوسازي پروژه مرمت اين بنا را آغاز كردند.
مديرعامل سازمان نوسازي و بهسازي شهر قزوين، در خصوص چگونگي انجام كار بيان كرد: در مرحله نخست، مرمت اين بناي تاريخي به علت عدم وجود نقشه از آن، بدنه روله گرديد و پس از تهيه نقشه وضعيت موجود، نقشه هاي اصلاحي آماده و عمليات اجرايي آن آغاز شد.
خزائلي ادامه داد: در جريان اين عمليات دو تيم بالغ بر 10 نفر، کار بنايي، نقاشي و عمليات مرمت و ساخت پنجره هاي چوبي را بر عهده داشتند كه ديوارهاي الحاقي تخريب و به حالت اوليه بازگردانده شد، همچنين بدنه سيمايي شستشو و لكه گيري شد كه پس از به كارگيري محافظ رطوبتي نانو در سطح بدنه، شيشه هاي شكسته تعويض و تابلو هاي نامناسب از سطح بدنه جمع آوري گرديد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط