شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۲۷

مديرعامل سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري قزوين:

ساعت كار پايانه ي مسافربري آزادگان در ايام نوروز افزايش مي يابد

ساعت كار پايانه مسافربري آزادگان در ايام نوروز افزايش يافته و اين پايانه از ساعت 4:30 صبح تا 11 شب فعال است و در ساعات ديگر نيز پرسنل اين سازمان و دوربين هاي پايانه سرويسدهي و رفت و آمد اتوبوسها را كنترل مي كنند.

مدير عامل سازمان گفت: ساعت كار پايانه مسافربري آزادگان در ايام نوروز افزايش يافته و اين پايانه از ساعت 4:30 صبح تا 11 شب فعال است و در ساعات ديگر نيز پرسنل اين سازمان و دوربين هاي پايانه سرويسدهي و رفت و آمد اتوبوسها را كنترل مي كنند.

سعيد فرازمند راد درخصوص افزايش نرخ بليت هاعنوان كرد: از 25 اسفندماه سال 90 تا 15 فروردين سال 91 نرخ بليت هاي پايانه ها در تمامي مسيرها 20 درصد افزايش يافته و پيش فروش اينترنتي 10درصد از بليت ها نيز از 10 اسفندماه آغاز شده است.
وي در ادمه گفت: تاكنون بيشترين فروش بليط براي شهرهاي مشهد ، قم و اهواز بوده است
مديرعامل سازمان با اشاره به وظايف اين سازمان اظهار كرد: وظيفه اين سازمان مديريت، بهره برداري و برنامه ريزي در جهت تأسيس ، تجهيز و نگهداري پايانه هاي مسافربري است كه در اين راستا توسعه پايانه ي مسافربري آزادگان و تأسيس پايانه نسيم شمال براي سال آينده در دستوركار قرار گرفته است. مديرعامل سازمان گفت: سازمان پايانه هاي مسافربري همچنين طرح ساماندهي پايانه هاي بوئين زهرا ، الموت شرقي و غربي و سواريهاي رشت را براي سال آينده اجرا ميكند كه تاسيس و توسعه پايانه ها با سرمايه گذاري بخش خصوصي تسهيل مي شود.
پايان پيام

 

 

تصاویر مرتبط