دوشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۰۸

در مسابقات سنگنوردي و امداد و نجات در ارتفاع آتش نشانيهاي کشور

آتش نشانان قزويني نايب قهرمان امدادو نجات در ارتفاع ايران شدند

چهارمين دوره مسابقات سنگنوردي و امدادو نجات درارتفاع آتش نشانان کشور با نايب قهرماني تيم آتش نشاني قزوين به پايان رسيد.

 

اين مسابقات با حضور 85 ورزشکار در قالب 22 تيم طي 3 روز به ميزباني آمل برگزار شد که در رشته سنگنوردي دوئل (سختي مسير و سرعت ) تيم قزوين پس از تيم نيشابور در سکوي دوم ايستاد و اصفهان سوم شد.
در نتايج انفرادي نيز : محسن هاشميان چهارم شد ، مصطفي ثقفي در رده پنجم ايستاد و سيد صفاالدين هاشميان عنوان هفتن را کسب کرد.
در رشته امدادو نجات در ارتفاع تيم قزوين پس از تيم هاي نيشابور و مشهد سوم شد و در مجموع نتايج تيمي نيز با تيم سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني قزوين در سکوي نايب قهرماني ايستاد و تيم هاي نيشابور و اصفهان اول و سوم شدند.
گفتني است : تيم قزوين سال گذشته در سکوي سوم قرار گرفته بود که امسال يک رده صعود کرد.
اعضاي تيم آتش نشاني قزوين :
سيد محسن هاشميان ، مصطفي ثقفي ، سيد صفاالدين هاشميان ، قادر اصلان گير ، سحين روشن منش (مربي ) و رضا دادجو (سرپرست)
 

 

تصاویر مرتبط