شنبه ۱۳۹۰/۱۲/۰۶

طي حکمي از سوي شهردار قزوين؛

سرپرست سازمان باغستان سنتي قزوين منصوب شد

طي حکمي از سوي شهردار قزوين، حميد رحماني به عنوان سرپرست سازمان باغستان سنتي قزوين منصوب شد.

 به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ بر اساس حکمي از سوي مسعود نصرتي شهردار قزوين، نايب رييس شوراي سازمان باغستان سنتي قزوين، حميد رحماني مدير باغستان سنتي به عنوان سرپرست اين سازمان جديد منصوب شد.

 بنابراين گزارش در اين حکم آمده است؛ اميد است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله بر اساس شرح وظايف مصوب سازماني و اختيارات تفويضي و رعايت دقيق بخشنامه‌ها موفق و مويد باشيد.
 
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط