دوشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۰۱

نظري پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين:

پيوست فرهنگي و اجتماعي در طراحي و اجراي پروژه‌هاي عمراني و شهرسازي الزامي خواهد شد

با توجه به برگزاري هشتمين همايش ملي شهر و سيماي شهري و سومين همايش توسعه شهري با رويکرد فرهنگي – اجتماعي از سال هاي آيند داشتن پيوست رويکرد فرهنگي و اجتماعي در طراحي و اجراي پروژه هاي عمراني و شهرسازي الزامي خواهد شد.

 

فرزانه نظري پور، معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: شهرداري قزوين در برگزاري همايش ها و سمينارها به دنبال اهدافي است تا آنها را اجرايي کند و در برگزاري هشتمين همايش ملي شهر و سيماي شهري و سومين همايش توسعه شهري با رويکرد فرهنگي – اجتماعي به دنبال اين خواهد بود که از سال هاي آيند داشتن پيوست رويکرد فرهنگي و اجتماعي را در طراحي و اجراي پروژه هاي عمراني و شهرسازي الزامي کند.
به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري قزوين؛ نظري پور که در برنامه تلويزيوني پيام شهر سخن مي گفت با اشاره به برگزاري هشتمين همايش ملي شهر و سيماي شهري و سومين همايش توسعه شهري با رويکرد فرهنگي – اجتماعي در هفته گذشته بيان کرد: مديريت شهري خدمتگزار مردم است بر اين اساس مهم ترين رويکرد شهرداري در سال آينده با توجه به برگزاري همايش فوق افزايش مشارکت شهروندان در اجراي پروژه ها و ارزيابي پروژه هاي اجرايي خواهد بود.
وي همچنين با اشاره به برگزاري همايش‌هاي سال گذشته افزود: به طور مثال در سال 85 همايشي با مضمون مناسب سازي فضاي شهري براي شهروندان برگزار شد و بعد از برگزاري آن مديريت شهري با مکاتبات داخلي با استاندار شروع به مناسب سازي فضاي شهري به خصوص در سازمان‌ها و ادارت که بايد مجهز به  آسانسور و ورودي مناسب براي سالمندان و غيره کرد و همچنين در فضاي داخلي شهر نيز اقدام به مناسب سازي پياده روها با توجه به تردد سالمندان، معلولان و نابينايان کرد.
معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين اضافه کرد: برگزاري اين نوع همايش‌ها گوش زدي به مديريت شهري است که بتواند آسيب ها و معضلات شهري را شناسايي و اقدامات اجراي براي آنها انجام دهد.
اين مقام مسوول در ادامه به تشريح پروژه هاي شهرسازي پرداخت و بيان کرد: اين معاونت طرح تفضيلي روستاهاي بالاي اتوبان با مساحت 330هکتار و با کاربري هاي از جمله آموزشي، فرهنگي و مسکوني را به اتمام رسانده است.
نظري پور با اشاره به تهيه طرح ساماندهي و تفضيلي ناحيه چوبيندر گفت: طرح ساماندهي 6 ورودي شهر تهيه شده است که مي توان به ورودي محور ابوترابي اشاره کرد که در اين محور حاشيه هاي شهر آزاد خواهد شد و همچنين کاربري هاي با توجه به شرايط و پتانسيل ها در نظر گرفته شده است.
وي با بيان اينکه در ورودي محور صنعت در اين طرح بيشتر کاربري هاي پذيرايي براي گردشگران در نظر گرفته شده است، افزود: طرح ساماندهي محور خامنه اي به مرحله تصويب نهايي نرسيده است و در مرحله کميسيون ماده پنج قرار دارد.
معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين با تاکيد بر اهميت نماهاي شهري گفت: اين معاونت هميشه تلاش دارد به نوع بافت نماهاي سطح شهر توجه ويژه اي کند و با ديدگاه معماري اسلامي قدم بردارد.
اين مقام مسوول ادامه داد: در اين زمينه مشاوري انتخاب شده و تمامي ضوابط تعيين نما و الگوهاي اسلامي را به ما ارايه مي کند و در اين زمينه کميته اي متشکل از شهرداري قزوين و سازمان نظام مهندسي ساختمان براي توجه به سيماي منظر شهري با نگاه ويژه اي فعاليت مي کند.
نظري پور با اشاره به نماهاي مدرن و سنتي گفت: تلاش بر اين است تا اين دو موضوع با هم تلفيق شود و شاخص‌هاي اصلي الگو سازي را هم در کنار نماهاي سنتي و هم مدرن ديده شود.
وي با بيان اينکه انبوه سازي و بلند مرتبه سازي در برنامه مديريت شهري قرار دارد،بيان کرد: در طراحي اجرايي کردن انبوه سازي و بلند مرتبه سازي تلاش مي شود که به مسايل ترافيک و ساير موضوعات خدمات شهري توجه ويژه اي شود تا در ارايه خدمات به مشکل بر نخوريم.
معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين با بيان اينکه بيشتر انبوه سازي و بلند مرتبه سازي در شمال شهر انجام مي شود و با توجه به شرايط در مرکز شهر هم ديده مي شود، گفت: در احداث ساختمان هاي بالاي 10 طبقه الزامي است حتما بايد يک گزارش توجيهي براي ورود و خروج سواره و پارکينگ پيوست نقشه هاي ساختماني باشد و اين گزارش بايد مورد تاييد معاونت ترافيک قرار گيرد.
اين مقام مسوول با اشاره به بافت‌هاي فرسوده و تاريخي بيان کرد: در اين زمينه نيز مديريت شهري برنامه هاي مهمي را در دستور کار قرار دارد که مي توان به نوسازي و بهسازي بافت هاي تاريخي سراي سعدالسلطنه، دولت خانه، احياي محلات و پاتوق محله اشاره کرد.
پايان پيام

 

تصاویر مرتبط