یکشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۳۰

همداني، معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين:

اولين کارگاه‌ آموزشي نرم‌افزار "ترنسکد" با حضور کارشناسان ترافيک قزوين برگزار شد

کارگاه‌هاي آموزشي نرم افزار" Trans CAD"با محوريت ارايه مدل‌هاي کلاسيک حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين با حضور کارشناسان شاغل در استان در راستاي ارتقاء سطح علمي کارشناسان ترافيک قزوين برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي معاونت حمل و نقل ترافيک شهرداري قزوين؛ همداني با بيان اينکه در آينده نزديک دوره‌هاي بعدي آموزشي برگزار خواهد شد، افزود: اين دوره آموزشي طبق قرارداد با مشاور مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيک برگزار گرديده است که در راستاي ارتقاء سطح علمي کارشناسان ترافيک قزوين ادامه خواهد داشت.

وي در ادامه گفت : متولي برگزاري اين کارگاه آموزشي شهرداري قزوين مي باشد، بيان کرد: علاوه بر کارشناسان ارشد حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين، از کليه مهندسان ترافيک شاغل در استانداري، اداره کل راه و ترابري ، اداره کل حمل و نقل و پايانه‌ها و اعضاي گروه تخصصي ترافيک سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قزوين نيز با دعوت شهرداري قزوين در اين دوره آموزشي حضور داشتند.
 
همداني  با تصريح اينکه ارتقاء سطح علمي کارکنان يکي از ضرورت‌هاي اصلي براي تقويت عملکرد نيروي انساني در اجراي طرح هاي مي باشد، بيان کرد: رشد حرفه اي يكي از دغدغه هاي امروز مديران سازمان ها در بحث آموزش و توسعهكاركنان، ارزشيابي اثربخشي برنامه هاي آموزشي و چگونگي انجام آن است که برگزاري اين نوع دوره ها مي تواند گام مهمي در مرتفع کردن اين دغدغه باشد.
معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداري قزوين اضافه کرد: از آنجا كه نيروي انساني كارآمد، با ارزشترين منبع هر سازماني به حساب مي آيد، سرمايه گذاري در اين زمينه پيامدهاي خوبي براي هر سازماني دارد و اين مجموعه در تلاش است روند برگزاري دوره هاي آموزشي با موضوعات ديگر را در راستاي ارتقاء سطح علمي نيروي انساني خود ادامه دهد.
 
همداني در ادامه افزود : نرم افزارTrans CAD يکي از پيشرفته ترين نوع نرم افزارهاي برنامه ريزي و مدل سازي حمل و نقل است که داراي ساختارGIS جهت ارتباط بهتر بين نقشه ها و پايگاه هاي اطلاعات حمل و نقل شهري مي باشد. اين نرم افزار طبق قرارداد مطالعات جامع حمل و نقل مجموعه شهري قزوين به همراه مدل عرضه و تقاضاي حمل و نقل شهر قزوين توسط مشاور تحويل شهرداري خواهد شد و امکان اجراي سناريوهاي مختلف براي توسعه عرضه يا مديريت تقاضا براي افق هاي 5 ساله،10 ساله و 20 ساله براي مديران و برنامه ريزان شهري توسط آن فراهم خواهد شد.
پايان پيام

تصاویر مرتبط